Výsledky vyhľadávania

 1. Compendium of Landscape Architecture & Open Space Design / aut. Karl H. C. Ludwig
  Ludwig Karl H. C. 
  1. vydanie
  Salenstein : Braun Publishing AG, 2018 . - 512 s.
  ISBN 978-3-03768-219-7
  squares open space pavilion gardens live facades green roofs námestia lávky pre peších intervencie pavilón záhrady zelené strechy a fasády parky zdravotnícke zariadenia mestský verejný priestor skleník
  obrazová publikácia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha

 2. Application of photovoltaic elements on green roof
  Hartman Peter ; 010180  Maňková Lucia ; 010180
  MABD 2017 : . CD-ROM, s. 281-284
  integrated photovoltaic elements green roofs CO2 emissions
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Extensive Roof Green in Central European Climate
  Kravka Miroslav  Daněk Martin Rabenseifer Roman ; V180
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 824, (2016), s. 795-802
  green roofs extensive vegetation plant species substrate temperature range climate
  článok z periodika
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. Runoff quality from green roofs
  Sokáč Marek ; 010280 
  Water Management and Hydraulic Engineering 2015 : . S. 264-270
  green roofs water resource water quality runoff
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Quality parameters of green roof runoff
  Sokáč Marek ; 010280 
  SGEM 2015. 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Nano, Bio and Green - Technologies for a Sustainable Future : . S. 257-263
  green roofs runoff water quality service water
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Constructing Landscape : Materials, Techniques, Structural Components / Ed.by Astrid Zimmermann
  (ed.) 
  3. vydanie
  Basel : Birkhäuser, 2015 . - 535 s
  ISBN 978-3-0356-0467-2
  soil Stone brick concrete metal path step wall bridge walkway water planting green roofs
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha

 7. Use of green roofs as a water resource
  Sokáč Marek ; V280  Barloková Danka ; V280 Ilavský Ján ; V280 Berta Pavel ; V280
  SGEM 2014. GeoConference on Water resources, forest, marine and ocean ecosystem . s. 807-814
  green roofs kvalita vody odtok zo zrážok rain water vodný zdroj water quality water resource zelené strechy
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Využitie zelených striech ako regulačného a redukčného prvku odtoku v urbanizovaných povodiach
  Sokáč Marek ; V280  Barloková Danka ; V280 Ilavský Ján ; V280
  Acta hydrologica Slovaca . Roč.15, č. 1 (2014), s. 87-93
  green roofs hydrológia hydrology reduction redukcia urban area urbanizované územie zelené strechy
  http://147.213.145.2/ah_articles/2014_15_1_Sokac_87.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Green roofs as an urban water resource
  Sokáč Marek ; V280  Berta Pavel ; V280
  Aktuální vodohospodářské problémy : . S. 168-174
  green roofs urban area urbanizované územie vodný zdroj water resource zelené strechy
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Kvalita odtoku zo zelených striech
  Sokáč Marek ; V280 
  Odpadové vody 2014 : . S. 156-161
  green roofs kvalita vody odtok zo zrážok rain water water quality zelené strechy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok