Výsledky vyhľadávania

 1. Plán obnovy vodovodných sietí vo vybraných vodárenských spoločnostiach na Slovensku
  Marko Ivana ; 010280  Csicsaiová Réka ; 010280 Dubcová Mária ; 010280
  Zborník prednášok z Konferencie mladých výskumníkov - KOMVY 2018 : . CD-ROM, s. 72-76
  plán obnovy vodovodná sieť vodárenské spoločnosti
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Poruchy vodovodných sietí : Scenáre porúch pre plán obnovy vodovodných sietí
  Kriš Jozef ; V280  Hanková Martina ; V280 (rec.) Kyncl Miroslav (rec.) Hlaváč Jaroslav (rec.) Tuhovčák Ladislav
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014 . - 156 s.
  ISBN 978-80-227-4309-9
  poruchy vodovodných potrubí plán obnovy vodovodné siete
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF4100
  kniha

  kniha

 3. Posudzovanie hydraulickej kapacity stôk a objektov jednotnej stokovej sústavy
  Rusnák Dušan ; V280 
  Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd : . s.112-119
  hydraulic capacity hydraulická kapacita plán obnovy priepad recovery plan spillway
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Predchádzanie havarijným stavom na verejných kanalizáciách
  Rusnák Dušan ; V280 
  Vodní systém měst zatížený významnými antropogenními změnami : . s.270-275
  disrepair havarijný stav plán obnovy public sewerage recovery plan verejná kanalizácia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. K rozvoju verejných kanalizácií na Slovensku
  Bronišová Monika ; V280  Rusnák Dušan ; V280
  Vodní systém měst zatížený významnými antropogenními změnami : . s.28-34
  ČOV plán obnovy public sewerage recovery plan verejná kanalizácia waste water treatment plant
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Efektívne využitie GIS pre plány obnovy stokových sietí
  Štefanec Branislav ; V280  Sokáč Marek ; V280
  Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd - zborník prednášok a posterov 7.vedeckej bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou. Podbanské, 25.-27.10.2011 . s.229-232
  GIS GIS plán obnovy rehabilitation plan sewerage stoková sieť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Príprava plánu obnovy stokovej siete - posúdenie stokovej siete z environmentálneho a hydraulického hľadiska.
  Sokáč Marek ; V280 
  9. zdravotno-technické stavby. Malé vodné diela - krajina a voda : . s.77-88
  capacity environmental requirements environmentálne požiadavky kapacita plán obnovy rehabilitation plan sewer network stoková sieť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. K príprave plánu obnovy verejnej kanalizácie
  Rusnák Dušan ; V280 
  AQUA 2010 : . s.11-18
  plán obnovy plan of renovation public sewerage verejná kanalizácia
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 9. Hodnotenie stavu stôk k príprave plánu ich obnovy
  Rusnák Dušan ; V280  Bronišová Monika ; V280
  Voda 2010 : . s.128-137
  plán obnovy plan of renovation sewage verejná kanalizácia
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 10. Obnova elektrizačnej sústavy po poruche typu "blackout"
  Uličný Dalibor ; E  Eleschová Žaneta (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 47 s
  elektrotechnika plán obnovy elektrizačné sústavy obnova
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=49710
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha