Výsledky vyhľadávania

 1. Theoretical and experimental approach to the issue of limiting short-circuit current in the LV circuits / aut. Jozef Zuščak, František Janíček, Michal Váry, Ľudovít Hüttner
  Zuščak Jozef ; 032000  Janíček František ; 032000 Váry Michal ; 032000 Hüttner Ľudovít ; 032000
  Elektroenergetika 2017 : . CD-ROM, S. 650-655
  short-circuit current circuit breakers electrical safety power system protection
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85029693808&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Elektroenergetika+2017&nlo=&nlr=&nls=&sid=e79e2c91110dd3f513d2b46b0ad403d7&sot=b&sdt=b&sl=32&s=SRCTITLE%28Elektroenergetika+2017%29&relpos=43&citeCnt=0&searchTerm=
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Impact of asymmetry of over-head power line parameters on short-circuit currents / aut. Žaneta Eleschová, Marián Ivanič
  Eleschová Žaneta ; 032000  Ivanič Marián ; 032000
  Transactions on Electrical Engineering . Vol. 5, No. 4 (2016), s. 112-115
  over-head lines power line parameters asymmetry short-circuit current
  http://www.transoneleng.org/2016/20164d.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Dimenzovanie lanových prepojení v rozvodniach prenosovej a distribučnej siete
  Címer Andrej ; E  Arnold Peter (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 75 s
  Elektroenergetika Power machinery skratový prúd rozpätie span short-circuit current elektrotechnika distribučné systémy prenosové sústavy lanové prepojenia matematické modely
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69559
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 6. Skúšky vypínacej schopnosti modulárnych ističov
  Hrnčiar Peter ; E  Hüttner Ľudovít (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010
  simulation short-circuit current simulácia Elektroenergetika Power Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61428
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha