Výsledky vyhľadávania

 1. Phenol degradation by oxidation processes / aut. Maroš Soldán, Marek Lipovský, Michaela Klačanská
  Soldán Maroš ; 065100  Lipovský Marek ; 065000 Klačanská Michaela ; 065000
  Journal of Environmental Protection, Safety, Education and Management . Vol. 3, No. 6 (2015), s. 98-101
  phenol degradation
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Determination of phenol in aqueous solutions
  Machyňák Ľubomír ; C1180  Beinrohr Ernest ; C1180
  ISC 2014 - 30th International Symposium on Chromatography, September 14-18, 2014, Salzburg, Austria [elektronický zdroj] . USB kľúč, [1] p.
  phenol
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 3. Using of AOP process for phenol removal from wastewater
  Galbičková Blanka ; M5000  Blinová Lenka ; M5000 Soldán Maroš ; M5000
  Advanced Materials Research : . Vol. 864-867 (2014), s. 1690-1693
  phenol ozonization red mud
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Adsorption of phenol on red mud
  Soldán Maroš ; M5000  Blinová Lenka ; M5000 Fiala Jozef ; M5000 Galbičková Blanka ; M5000 Ševčíková Janka ; M5000 Kobetičová Hana ; M5000
  Advanced Materials Research : . Vol. 864-867 (2014), s. 1759-1762
  red mud adsorption phenol
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Removal of phenol from wastewater by using low-cost catalyst from metal production
  Galbičková Blanka ; M5000  Soldán Maroš ; M5000 Belčík Michal ; M5000 Balog Karol ; M5000
  IDS 2014. International Doctoral Seminar 2014 : . DVD-ROM, s. 28-32
  red mud phenol
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Štúdium sorpcie fenolu alternatívnymi adsorbentmi
  Vargová Mária ; M  Soldán Maroš (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  Occupational Health and Safety red mud black nickel mud phenol adsorption sorption adsorbents fenol červený kal adsorbenty adsorpcia sorpcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78730
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Catalytic ozonization of phenol with the use of alternative catalysts
  Soldán Maroš ; M5000  Sirotiak Maroš ; M5000 Michalíková Anna ; M5000
  Advanced Materials Research : . s.207-210
  red mud phenol
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. One-step preparation of phenol from benzene over copper/iron containing catalysts
  Šustek Martin ; C8130  Horváth Blažej ; C8130 Hronec Milan ; C8130
  44th Symposium on Catalysis, 5-6 November 2012, Prague, Czech Republik, Book of Abstract . s.25
  phenol benzene hydroxylation
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 9. Degradácia nebezpečných organických látok
  Mokrá Veronika ; M  Soldán Maroš (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012 . - 42s CD ROM
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Health and Safety degradation phenol plynová chromatografia degradácia fenol
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66423
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Removing Dangerous Phenolic Compounds by Advanced Oxidation Processes
  Soldán Maroš ; M5000 
  1st ed.
  Köthen : Hochschule Anhalt, 2010 . - 72 s
  ISBN 978-3-86011-032-4
  phenol oxidation
  monografia
  AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha