Výsledky vyhľadávania

 1. KPI – tool of facility management in maintenance of buildings
  Cúciková Zuzana ; 010270 
  Juniorstav 2015 : . CD-ROM, [6] s.
  facility manažment indikátory kľúčové výkonnostné KPI údržba budov
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Zefektívnenie správy budov aplikáciou facility managementu
  Somorová Viera ; V270 
  Železničné pozemné stavby 2013 : . s.[5] s.
  facility management maintenance of buildings quality kvalita facility manažment údržba budov
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Revitalization and sustainable development of the building
  Matúšek Richard ; V270  Somorová Viera ; V270
  Naučnoje tvorčestvo molodeži - lesnomu kompleksu Rossiji : . s.274-279
  budova building facility management facility manažment simulácie simulations
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 4. BIM Benefits for the Field of Facility Management
  Funtík Tomáš ; V270  Somorová Viera ; V270
  Naučnoje tvorčestvo molodeži - lesnomu kompleksu Rossiji : . s.318-323
  construction facility management facility manažment stavebníctvo
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 5. Facility management pri prevádzke a údržbe vykurovacích systémov
  Malenková Jana ; V270 
  Vykurovanie 2013 : . s.485-488
  facility management facility manažment heating systems
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Vývojové tendencie manuálu užívania a prevádzkovania BPS
  Antošová Naďa ; V270 
  tzbportal.sk . (10. 12. 2013), online, [4] s.
  biogas station facility management facility manažment
  http://www.tzbportal.sk/kurenie-voda-plyn/vyvojove-tendencie-manualu-uzivania-prevadzkovania-bps.html
  článok z periodika
  GHG - Práce zverejnené na internete
  článok

  článok

 7. Key performance indicators for optimization of outsourcing
  Strigáčová Lenka ; V270  Somorová Viera ; V270
  Naučnoje tvorčestvo molodeži - lesnomu kompleksu Rossiji : . s.332-335
  facility management facility manažment key performance indicators kľúčové ukazovatele výkonu proces processes
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 8. Operatívne a plánované technológie riešenia údržby zateplenia s poruchou biokorózie
  Antošová Naďa ; V270 
  Facility management 2012 [elektronický zdroj] : . s.73-78
  facility management facility manažment insulation maintenance of buildings údržba budov zatepľovanie
  článok zo zborníka
  AFB - Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Meranie a rozpočítavanie spotreby tepla a zabezpečenie tepelného stavu užívateľov ako služba FM
  Pustayová Hana ; V290  Petráš Dušan ; V290 Borisová Lucia ; V290
  Facility management 2012 [elektronický zdroj] : . s.109-112
  energy consumption facility management facility manažment spotreba energie
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 10. Bezpečnosť budovy ako súčasť FM
  Strigáčová Lenka ; V270 
  Facility management 2012 [elektronický zdroj] : . s.79-82
  bezpečnosť facility management facility manažment ochrana safety Security
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok