Výsledky vyhľadávania

 1. Optimalizácia prevádzky vodných elektrární aut. Peter Šulek ; rec. Radomil Květon, Stanislav Kelčík, Pavel Fošumpaur
  Šulek Peter ; 010170  Květon Radomil (rec.) Kelčík Stanislav (rec.) Fošumpaur Pavel (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2019 . - 154 s.
  ISBN 978-80-227-4957-2
  vodná elektráreň matematická optimalizácia hydro-termo koordinačný problém
  monografia
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  SVF5100
  kniha

  kniha

 2. Vplyv parametrov genetických algoritmov na optimalizáciu prevádzky vodnej elektrárne
  Kinczer Tomáš ; 010170 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 649-656
  citlivostná analýza genetické algoritmy hydro-termo koordinácia optimalizácia vodná elektráreň
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Softvérová podpora plánovania a riadenia výroby elektrickej energie vo vodných elektrárňach
  Šulek Peter ; 010170 
  Inžinierske stavby : . Roč. 64, č. 4 (2016), s. 66-68
  vodná elektráreň plánovanie výrobných procesov Vážska kaskáda Dunaj
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Settlement of the hydropower plant in Gabčíkovo - comparison of the in-situ measured and calculated values
  Hruštinec Ľuboš ; 010150  Sumec Jozef ; 010250 Hromada Martin ; 010150
  XV Meždunarodna naučna konferencija VSU´2015 : . S. 305-310
  sadanie podložie vodná elektráreň metóda konečných prvkov settlement subsoil hydropower plant finite element method
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Plánovanie dennej prevádzky regulačných vodných elektrární
  Šulek Peter ; 010170  Šulc Jan (rec.) Fošumpaur Pavel (rec.) Kamenský Jozef (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015 . - 124 s.
  ISBN 978-80-227-4278-8
  vodná elektráreň hydro-termo koordinácia metódy optimalizačné
  habilitačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  kniha

  kniha

 6. Využívanie vodnej energie na Slovensku
  Dušička Peter ; 010170  Šulek Peter ; 010170
  Životné prostredie : . Roč. 49, č. 1 (2015), s. 34-40
  využitie vodnej energie hydroenergetický potenciál vodná elektráreň
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Optimizing hydro power reservoir system using hybrid optimization approach
  Šulek Peter ; V170  Orfánus Martin ; V170 Dušička Peter ; V170
  SGEM 2014. GeoConference on Water resources, forest, marine and ocean ecosystem . S. 511-518
  vodná elektráreň hydrotermo koordinačný problém hydrothermal coordination problem vodná nádrž hybridná optimalizácia genetický algoritmus hydropower plant hybrid optimization genetic algorithms peak shaving method
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Riadenie vodných elektrární v elektroenergetickom systéme SR / aut. Peter Šulek, Peter Dušička
  Šulek Peter ; V170  Dušička Peter ; V170
  Vodohospodársky spravodajca . Roč. 57, č. 3-4 (2014), s. 4-6
  optimization hydro power plant hydro-thermal coordination problem vodná elektráreň optimalizácia hydro-termo koordinačný problém
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Obnoviteľné zdroje energie II : biomasa - slnko - voda
  Dušička Peter ; V170  Hutňan Miroslav ; C6290 Janíček František ; E020 Kutiš Vladimír ; E020 Murín Justín ; E020 Paulech Juraj ; E020 Perný Milan ; E020 Šály Vladimír ; E020 Šulc Igor ; E020 Šulek Peter ; V170 Šurina Igor ; C9380 (rec.) Altus Juraj (rec.) Duriš Rastislav
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014 . - 336 s.
  ISBN 978-80-89402-68-7
  vodná elektráreň hydroenergetický potenciál obnoviteľné zdroje energie fotovoltaika biomasa
  monografia
  (8) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1200
  SVF0100
  kniha

  kniha

 10. Hodnotenie stavu energetických zariadení vodnej elektrárne pre zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti.
  Kormanec Filip ; J  Knížat Branislav (škol.) ; J170
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 44
  energetické strojárstvo Power Engineering failure evaluation hydro power plant porucha vodná elektráreň hodnotenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89778
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha