Výsledky vyhľadávania

 1. Šachtové vtokové objekty MVE
  Dušička Peter ; 010170  Rumann Ján ; 010170 Dušička Michal ; 010170
  Hydroturbo 2016 : . USB kľúč, [4] s.
  malá vodná elektráreň šachtový vtokový objekt hydraulické straty rýchlostné pole
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Výskum šachtových vtokových objektov
  Dušička Michal ; 010170 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 630-635
  šachtový vtokový objekt malá vodná elektráreň vtokový objekt
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Pit Intake Structures
  Dušička Michal ; 010170  Rumann Ján ; 010170
  Colloquium on Landscape Management 2015 : . CD-ROM, s. 44-48
  šachtové vtokové objekty malá vodná elektráreň hydroenergetický potenciál
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Využitie 1-D simulácií pre posúdenie návrhu malej vodnej elektrárne
  Čubanová Lea ; V170  Šebestová Zuzana ; V170
  Vodohospodársky spravodajca . Roč. 57, č. 7-8 (2014), s. 14-17
  assessment design malá vodná elektráreň návrh posúdenie small hydro power plant
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Confrontation of the research on the Dobrohošť SHPP and its operation after its construction
  Rumann Ján ; V170 
  SGEM 2014. GeoConference on Water resources, forest, marine and ocean ecosystem . s. 183-190
  fyzikálny výskum vtokový objekt matematické modelovanie malá vodná elektráreň hydraulický výskum mathematical modelling small hydropower plant physical research intake structure hydraulic research
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Historical examples of water energy use in Slovakia / aut. Peter Dušička, Tomáš Hodák, Peter Šulek
  Dušička Peter ; V170  Hodák Tomáš Šulek Peter ; V170
  SGEM 2014. GeoConference on Water resources, forest, marine and ocean ecosystem . S. 337-344
  využitie vodnej energie vodovodný systém malá vodná elektráreň water supply system small hydro power plant systém zásobovania vodou Turčekovský vodovod Špaňodolinský vodovod water energy use Turček water supply system Špania Dolina water supply system
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Variantný návrh objektu pre športovú a rekreačnú plavbu na vybranej vodnej stavbe.
  Pompáš Lukáš ; V  Cabadaj Roman (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 946
  malá vodná elektráreň sklz plavidlo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101444
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Návrh MVE pri hati Vojany.
  Doktor Stanislav ; V  Dušička Peter (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 27
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering malá vodná elektráreň
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100477
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Malá vodná elektráreň
  Sluka Igor ; J  Knížat Branislav (škol.) ; J170
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 44
  energetické strojárstvo Power Engineering water wheel elektrický generátor malá vodná elektráreň
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83894
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 10. Optimalizácia prevádzky regulačných vodných elektrární heuristickými metódami
  Kinczer Tomáš ; V170 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD ROM, s. 898-903
  malá vodná elektráreň genetické algoritmy optimalizácia prevádzky
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok