Výsledky vyhľadávania

 1. Impact of climate change on the hydropower potential in the selected river basins in Slovakia
  Rončák Peter ; 010160  Rumann Ján ; 010170 Hlavčová Kamila ; 010160 Szolgay Ján ; 010160
  SGEM 2018. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 18. Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems : . S. 399-406
  hydropower potential WetSpa model the climate change
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Analysis of hydropower potential utilization of watercourses in Slovakia / aut. Mirko Gejguš, Christine Aschbacher, Jozef Sablik
  Gejguš Mirko  Aschbacher Christine Sablik Jozef ; 064000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol.25, no. 41 (2017), s. 31-34
  hydropower potential watercourses in Slovakia
  https://www.mtf.stuba.sk/buxus/docs/doc/casopis_Vedecke_prace/41/4_vp41_prfrdMM.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. MVE Hniezdne - spracovanie technického podkladu pre rozhodovací proces EIA.
  Klenková Soňa ; V  Dušička Peter (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 946
  hydropower potential
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104183
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Stanovenie hydroenergetického potenciálu úseku vodného toku
  Majtánová Katarína ; V  Dušička Peter (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 946
  hydropower potential MVE
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101464
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. The small hydropower plants in Slovakia - the preparation of the projects
  Dušička Peter ; V170  Šulek Peter ; V170 Rumann Ján ; V170
  Water Management and Hydraulic Engineering : . s.97-106
  hydroenergetický potenciál hydropower potential malá vodná elektráreň project projekt small hydropower plant
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Small Hydro Power Plants - The Experience of Project Preparations
  Dušička Peter ; V170  Šulek Peter ; V170 Rumann Ján ; V170
  Renewable Energy Sources 2013 : . s.479-482
  hydropower potential hydrotechnický potenciál malá vodná elektráreň obnoviteľná energia renewable source of energy small hydropower plant
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. kniha

  kniha

 8. Technicko-ekonomické hodnotenie MVE
  Macková Michaela  Šoltész Andrej (rec.) ; V170 Hodák Tomáš (rec.) Ondrušek Vladimír (rec.)
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012 . - 130 s
  ISBN 978-80-227-3616-9
  malá vodná elektráreň small hydropower plant hydrotechnický potenciál hydropower potential ekonomická efektivita economical effectivity obnoviteľný zdroj energie renewable source of energy
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0600
  kniha

  kniha

 9. Aspects of Technical and Economical Evaluation of Small Hydro Power Plants in Slovak Republic.
  Kubala Martin ; V170  Macková Michaela Rumann Ján ; V170
  Colloquium on Landscape Management 2012 : . s.14-16
  hydroenergetický potenciál hydropower potential malá vodná elektráreň návratnosť investície payback small hydropower plant technical and economical assessment technicko-ekonomické hodnotenie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Návrh malej vodnej elektrárne na Hrone v lokalite Banská Bystrica - Majer
  Janko Igor  Šulek Peter (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ;
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering hydropower potential hydroenergetický potenciál
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81544
  diplomová práca
  kniha

  kniha