Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh možností zapájania stakeholderov do strategického rozhodovania v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním (USZP) vo firme KERKOSAND spol. s r.o.
  Slovák Ondrej ; M  Sakál Peter (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 26.06.2014 ; Študijný program : 175
  priemyselné manažérstvo Industrial Management corporate social responsibility stakeholders spoločensky zodpovedné podnikanie stakeholderi strategické rozhodovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79408
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrhy odporučení na udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie ako objektívnej stratégie podnikania pre MSP na Slovensku
  Radoský Michal ; M  Sakál Peter (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 26.06.2014 ; Študijný program : 175 . - 69s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management the environment sustainable development udržateľný rozvoj stakeholderi životné prostredie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112195
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh využitia analytického hierarchického procesu v stratégii spoločensky zodpovedného podnikania priemyselných podnikov : dizertačná práca
  Drieniková Katarína ; M4000  Sakál Peter (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013 . - 144 s príl
  priemyselné manažérstvo Industrial Management stakeholders corporate social responsibility rozhodovanie kritériá stakeholderi spoločensky zodpovedné podnikanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78516
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh opatrení na riešenie dôsledkov globálnej krízy na strategické rozhodnutia stakeholderov v podniku INGSTEEL, spol. s r.o.
  Krchňáková Veronika ; M  Drieniková Katarína (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management stakeholders global crisis strategické rozhodovanie stakeholderi globálna kríza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79040
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Stakeholder orientation - the base of sustainable CSR
  Drieniková Katarína ; M4000  Sakál Peter ; M4000
  In Look Days 2012 [elektronický zdroj] : . s.[1-10]
  udržateľný rozvoj stakeholderi
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Rešpektovanie stakeholderov a ich zapájanie do rozhodovania - cesta úspešnej CSR stratégie
  Drieniková Katarína ; M4000  Sakál Peter ; M4000
  Procesné riadenie 2012 : . s.[9]
  CSR stratégia rozhodovanie stakeholderi
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 7. Stakeholder manažment - neoddeliteľná súčasť zodpovedného podnikania
  Drieniková Katarína ; M4000  Sakál Peter ; M4000
  Výkonnosť organizácie. Prístupy k zvyšovaniu výkonnosti organizácie : . s.106-113
  stakeholderi identifikácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Úloha stakeholderov v stratégii CSR
  Drieniková Katarína ; M4000  Hrdinová Gabriela ; M4000 Sakál Peter ; M4000
  Spoločenská zodpovednosť - súčasť environmentálnej a firemnej kultúry . s.25-39
  stakeholderi
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 9. Optimalizácia strategických rozhodnutí stakeholderov
  Drieniková Katarína ; M4000  Hrdinová Gabriela ; M4000 Sakál Peter ; M4000
  Modelování, simulace a optimalizace podnikových procesů v praxi : . s.80-88
  stakeholderi
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - skriptá
  článok

  článok

 10. Aplikácia metódy AHP pri určovaní strategických cieľov záujmových skupín
  Drieniková Katarína ; M4000  Hrdinová Gabriela ; M4000 Naňo Tomáš ; M4000 Sakál Peter ; M4000
  Transfer inovácií [elektronický zdroj] . Č. 18 (2010), s.110-119
  stakeholderi
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok