Výsledky vyhľadávania

 1. Možnosti využitia infračervenej spektroskopie s Fourierovou transformáciou pre identifikáciu vybraných látok vznikajúcich v procese etanolovej fermentácie škrobu
  Bartošová Alica ; M5000  Blinová Lenka ; M5000 Sirotiak Maroš ; M5000
  Advances in fire and safety engineering : . CD-ROM, s. 204-209
  infračervená spektroskopia škrob glukóza
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Štúdium bezpečnej produkcie bioetanolu z netradičných zdrojov : dizertačná práca
  Bartošová Alica ; M5000  Soldán Maroš (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 21.08.2014 ; Študijný program : 198 . - 111s príl. + CD + autoreferát
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety bioethanol fermentation biosorption duckweed biomass biosorpcia Lemna minor bioetanol plynová chromatografia infračervená spektrometria škrob biomasa fermentácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91475
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Stanovenie škrobu v žaburinke menšej modifikovanou antrónovou metódou / aut. Alica Bartošová
  Bartošová Alica ; M5000 
  Energetické zdroje regiónov - súčasť a budúcnosť. III. ročník . S. 127-133
  škrob
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Štúdium vlastností biodegradovateľných polymérnych zmesí kyselina polymliečna/plastifikovaný škrob
  Tomanová Katarína ; C9370  Alexy Pavel ; C9370 Pavlačková Miroslava ; C9370 Bugaj Peter ; C9370 Hudec Ivan ; C9370 Bakoš Dušan ; C9370
  TOP 2010. Technika ochrany prostredia : . s.423-427
  kyselina polymliečna škrob biodegradovateľné polyméry
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok