Výsledky vyhľadávania

 1. Porovnanie adsorpčných kapacít a filtračných dĺžok sorpčných materiálov na báze železa pri odstraňovaní As a Sb z vody
  Ilavský Ján ; 010280  Barloková Danka ; 010280 Munka Karol
  Voda Zlín 2016 : . S. 91-96
  odstraňovanie arzénu odstraňovanie antimónu sorpčné materiály adsorpčná kapacita filtračná dĺžka úprava pitnej vody
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 2. Účinnosť odstraňovania tvrdosti vody vybranými filtračnými materiálmi
  Hanusová Anna ; V280  Ilavský Ján ; V280
  Juniorstav 2014 : . s. 273
  adsorpčná kapacita adsorption capacities drinking water treatment tvrdosť vody úprava pitnej vody water hardness zeolite zeolity
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 3. Impact of pH and Ligand Density on Protein Adsorption in Capacity on Grafted Cation Exchangers
  Wrzosek Joanna Katarzyna ; C6230  Polakovič Milan ; C6230 . - 1 s
  36th International Symposium on High-Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques (HPLC 2011), Budapest, Hungary, 19 - 23 June 2011 . s.nestr.
  pH hustota ligandov katex adsorpčná kapacita proteín graftovaná vrstva
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 4. Impact of ionic strenght on adsorption capacity of chromatographic particles employed in separation of monoclonal antibodies
  Wrzosek Joanna Katarzyna ; C6230  Gramblička Michal ; C6230 Tóthová Darina Antošová Monika ; C6230 Polakovič Milan ; C6230
  Chemical Papers . Vol. 64, Iss. 4 (2010), s.409-540
  iónová sila adsorpčná kapacita monoklonálne protilátky chromatografické nosiče
  článok z periodika
  ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
  článok

  článok