Výsledky vyhľadávania

 1. Generation groups and outplacement programs in Slovak industrial enterprises / aut. Augustín Stareček, Zdenka Gyurák Babeľová, Dagmar Cagáňová
  Stareček Augustín ; 064000  Gyurák Babeľová Zdenka ; 064000 Cagáňová Dagmar ; 064000
  Trendy v podnikání . Roč. 9, č. 1 (2019), s. 34-43
  diversity generational groups industrial enterprises outplacement
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  (1) - monografia
  (1) - článok
  článok

  článok

 2. The Effect of Non-Native Black Pine (Pinus nigra J. F. Arnold) Plantations on Environmental Conditions and Undergrowth Diversity
  Mikulová Katarína  Jarolímek Ivan Bacigál Tomáš ; 010220 Hegedüsová Katarína Májeková Jana Medvecká Jana Slabejová Denisa Šibík Jozef Škodová Iveta Zaliberová Mária Šibíková Mária
  Forests . Vol. 10, iss. 7 (2019), [16] s., art. no. 548
  coniferous deciduous diagnostic species diversity edificator local climate non-native species Pinus nigra plantation species composition
  https://www.mdpi.com/1999-4907/10/7/548
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Historické jadro Bratislavy a jeho potenciál pre adekvátnu vybavenosť
  Gregorová Jana ; A2120 
  ŠOV BA 2012 Špičková Občianska Vybavenosť Bratislavy - problémy a perspektívy európskej metropoly : . s.21-25
  architektúra pamiatková ochrana kultúrna identita diverzita heterogenita monument protection cultural identity region diversity
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. A new concept of working environment improvement within multicultural teams
  Makraiová Jana ; M4000  Cagáňová Dagmar ; M4000 Čambál Miloš ; M4000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 20, Special Number (2012), s.48-55
  culture diversity
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Improving culturally diverse environment in organisations
  Makraiová Jana ; M4000  Cagáňová Dagmar ; M4000 Čambál Miloš ; M4000
  Annals of DAAAM and Proceedings of DAAAM Symposium [elektronický zdroj] : . s.0533-0536
  culture diversity Management
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Gender Diversity from the Slovak and Greek Perspective
  Cagáňová Dagmar ; M4000  Moravčík Oliver ; M6000 Štefánková Jana ; M9200 Čambál Miloš ; M4000 Gialampouki M Lekka Ch.E.
  EAEEIE 2011 : . s.89-92
  diversity gender
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Improving gender awareness in the period of an economic crisis
  Cagáňová Dagmar ; M4000  Štefánková Jana ; M9200 Šujanová Jana ; M4000
  Proceedings of the Joint International IGIP-SEFI :
  diversity Research
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok