Výsledky vyhľadávania

 1. Ohybová odolnosť betónových dosiek s GFRP výstužou
  Valašík Adrián ; 010110  Sivčák Anton ; 010110
  Juniorstav 2019 : . USB kľúč, s. 192-197
  odolnosť GFRP výstuž predpätie GFRP reinforcement endurance prestress
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Transfer length of GFRP rebars for pretensioned elements
  Valašík Adrián ; 010110  Benko Vladimír ; 010110 Sivčák Anton ; 010110
  Proceedings of the 12th fib International PhD Symposium in Civil Engineering : . USB kľúč, 739-745
  GFRP prestress transfer length predpätie prenosová dĺžka
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Sekundárne účinky predpätia a vplyv súdržnosti predpätia dodatočne predpätých nosníkov
  Borzovič Viktor ; 010110  Halvoník Jaroslav ; 010110 Laco Ján Pažma Peter
  Betón na Slovensku 2014-2018 : . S. 251-258
  dodatočne predpäté nosníky sekundárne účinky predpätie post-stressed girders secondary effects prestressing
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Experimentálne overenie využitia FRP výstuže v betónových konštrukciách
  Gajdošová Katarína ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110 Valašík Adrián ; 010110 Gažovičová Natália
  Inžinierske stavby : . Roč. 66, č. 4 (2018), s. 114-119
  FRP ohyb predpätie dlhodobé vlastnosti flexure prestressing long-term properties
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Investigation of Transfer Length in Pretensioned Elements Reinforced by GFRP / aut. Vladimír Benko, Adrián Valašík, Anton Sivčák
  Benko Vladimír ; 010110  Valašík Adrián ; 010110 Sivčák Anton ; 010110
  fib 2018 - Better, Smarter, Stronger : . USB kľúč, [6] s.
  prenosová dĺžka GFRP výstuž predpätie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Vyhodnotenie prenosovej dĺžky z merania pretvorení GFRP výstuže u vopred predpätých prvkov
  Valašík Adrián ; 010110 
  Juniorstav 2018 : . USB kľúč, s. 454-459
  predpätie GFRP výstuž prenosová dĺžka prestress GFRP reinforcement transfer length
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Experimentálne overovanie pretvorení GFRP výstuže u vopred predpätých prvkov
  Valašík Adrián ; 010110 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 358-362
  predpätie GFRP výstuž meranie pretvorenie prestress GFRP reinforcement measuring strain
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Analysis of secondary effects due to prestressing at continuous concrete beams at ultimate limit state
  Pažma Peter  Halvoník Jaroslav ; 010110 Borzovič Viktor ; 010110
  Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II : . S. 219-224
  betón predpätie sekundárne momenty concrete prestressing secondary moments
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Crack Width and Crack Spacing of Prestressed Girders Influenced by Decreased Bond of Tendons
  Borzovič Viktor ; 010110  Gajdošová Katarína ; 010110 Pecník Miroslav ; 010110 Laco Ján ; 010110
  ESaT 2016 : . CD-ROM, [4] s.
  bond cracks súdržnosť trhliny predpätie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. The cracking of two-span girders influenced by decreased bond of prestressing reinforcement
  Borzovič Viktor ; 010110  Gajdošová Katarína ; 010110 Pecník Miroslav ; 010110 Laco Ján
  Interdisciplinarity in theory and practice . No. 11 (2016), online, s. 18-25
  crack width prestress bond behaviour corrosion protection coatings šírka trhlín predpätie súdržnosť protikorózne nátery
  http://www.itpb.eu/index.php/ct-menu-item-3/14-engineering/360-11-cislo-clanok-4
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok