Výsledky vyhľadávania

 1. Safety of the Models for Assessment of Punching Resistance of Flat Slabs with Openings Adjacent to the Columns
  Kormošová Ľudmila ; 010110  Halvoník Jaroslav ; 010110 Majtánová Lucia ; 010110
  26th Concrete Days 2019 : . S. 186-192
  punching flat slab openings non-linear analysis pretlačenie lokálne podopretá doska otvory nelineárna analýza
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Non-linear analysis of slab-column connections with openings
  Kormošová Ľudmila ; 010110  Augustín Tomáš ; 010110 Halvoník Jaroslav ; 010110
  Modern Building Materials, Structures and Techniques - MBMST 2019 : . USB kľúč, s. 366-372
  punching openings non-linear analysis calibration pretlačenie otvory nelineárna analýza kalibrácia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. The influence of a column shape cross-section on the punching capacity
  Šarvaicová Simona ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110 Augustín Tomáš ; 010110
  Modern Building Materials, Structures and Techniques - MBMST 2019 : . USB kľúč, s. 455-462
  flat slab punching shear capacity non-linear modeling lokálne podopretá doska pretlačenie šmyková odolnosť nelineárne modelovanie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Bezpečnosť modelov na predikciu šmykovej odolnosti bezprievlakových dosiek s otvormi pri stĺpoch
  Kormošová Ľudmila ; 010110  Halvoník Jaroslav ; 010110 Majtánová Lucia ; 010110
  26. Betonářské dny 2019 : . USB kľúč, [8] s.
  pretlačenie lokálne podopreté dosky otvory nelineárna analýza punching flat slab openings non-linear analysis
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 5. Vplyv otvorov v blízkosti stĺpa na bezpečnosť modelov eurokódu na predikciu šmykovej odolnosti lokálne podopretých dosiek
  Kormošová Ľudmila ; 010110 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 397-404
  pretlačenie lokálne podopreté dosky otvory nelineárna analýza punching flat slab openings non-linear analysis
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. The effect of the subsoil simulation on the punching resistance of footings
  Hanzel Ján  Bartók Andrej ; 010110 Halvoník Jaroslav ; 010110
  Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III : . S. 97-103
  subsoil punching footing gravel cushion podložie pretlačenie základová pätka
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Reliability of models aimed at evaluating the punching resistance of flat slabs without transverse reinforcement
  Halvoník Jaroslav ; 010110  Kalická Jana ; 010220 Majtánová Lucia ; 010110 Minárová Mária ; 010220
  Engineering Structures . No. 188 (2019), s. 627-636
  reinforced concrete flat slab punching safety železobetón lokálne podopretá doska bezpečnosť
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 8. Influence of footings rigidity and subsoil on punching resistance
  Fillo Ľudovít ; 010110  Laco Kamil ; 010110 Augustín Tomáš ; 010110
  Engineering mechanics 2018 : . S. 221-224
  footings punching shear resistance rigidity subsoil základy pretlačenie šmyková odolnosť tuhosť podložie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Odolnosť bezprievlakových stropných dosiek v pretlačení oslabených otvormi - experiment vs. výpočet
  Augustín Tomáš ; 010110 
  Juniorstav 2018 : . USB kľúč, s. 372-376
  pretlačenie otvory experimenty punching openings experiments
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Experimentálne overenie vplyvu šmykovej štíhlosti na odolnosť v pretlačení základových pätiek
  Hanzel Ján ; 010110 
  Juniorstav 2018 : . USB kľúč, s. 377-383
  základová pätka pretlačenie šmyková štíhlosť overenie odolnosť foundation footings punching shear slenderness verification resistance
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok