Výsledky vyhľadávania

 1. Riadenie bezpečnosti v inžinierskom staviteľstve
  Tarábková Lucia ; V270 
  Príprava, navrhovanie a realizácia inžinierskych stavieb : . s.nestr.
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci inžinierske stavby Risks riziká road construction Safety and Health Protection at Work
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri údržbe budov
  Hulínová Zdenka ; V270 
  Facility management 2011 : . s.31-34
  bezpečná údržba bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci maintenance Safety and Health Protection at Work safety maintenance údržba budov
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Safety and health protection system of the work staff at work in the building industry
  Hulínová Zdenka ; V270 
  Organization, Technology and Management in Construction.Proceedings.[elektronický zdroj] : . s.nestr.
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci motivácia motivation nulová úrazovosť Safety and Health Protection at Work zero level of accidents
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Posúdenie bezpečnosti pri prácach vo výške a nad voľnou hĺbkou
  Tureková Blažena  Kuracina Richard (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Safety and Health Protection at Work bezpečnosť ochrana
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52127
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Zhodnotenie kalu z fyzikálno-chemickej čistiarne odpadových vôd
  Vlček Vladimír  Soldán Maroš (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Safety and Health Protection at Work kal voda water
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72861
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Spracovanie manipulačného poriadku na vypúšťanie odpadových vôd v zmysle zákona o vodách
  Strémiová Hana  Kollárová Zuzana (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Safety and Health Protection at Work manipulačný poriadok monitorovanie sewage monitoring monitoring
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72658
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Produkcia plynných emisií pri prevádzke sušiarní zrnín
  Hrebíček Marek  Vitázek Ivan (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Safety and Health Protection at Work emission fuel emisie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71348
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Vplyv zavádzania alternatívnych palív v doprave na znižovanie emisií skleníkových plynov
  Čurila Martin  Fischerová Gabriela (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Safety and Health Protection at Work doprava transport
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69805
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Zhodnotenie opotrebovaných pneumatík na environmentálne vhodný výrobok
  Pietriková Danica  Gallovič Peter (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Safety and Health Protection at Work pneumatika recyklácia tyre recycling
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72624
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Zhodnotenie využívania biomasy pre produkciu bioetanolu
  Kubíková Daniela  Michalíková Anna (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Safety and Health Protection at Work biomass biopalivo bioetanol biofuels
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71514
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha