Výsledky vyhľadávania

 1. Prioritizácia paketov v systémoch s podporou QoS : dát. obhaj. 27.8.2014, č. ved. odb. 5-2-15
  Balogh Tomáš ; E070  Medvecký Martin (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 27.08.2014 ; Študijný program : 102 . - 143 s AUTOREF. 2014, 24 s.
  Telekomunikácie Telecommunications
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71457
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 2. Využitie peer-to-peer prekryvných sietí na poskytovanie telekomunikačných služieb
  Záhradník Ľubomír ; E  Medvecký Martin (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 27.08.2014 ; Študijný program : 78 . - 42 s
  Telekomunikácie Telecommunications Skype
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65829
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 3. Informačné systémy v zdravotníctve II.
  Sekereš Jakub ; E  Krajčušková Zuzana (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 27.08.2014 ; Študijný program : 78 . - 32 s
  Telekomunikácie Telecommunications information system PACS informačný systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78435
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Ovládanie systému pomocou gest
  Šebök Mário ; E  Rozinaj Gregor (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 08.07.2014 ; Študijný program : 78 . - 44 s CD-ROM
  Telekomunikácie Telecommunications
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88520
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. QoS v sieťach VoIP
  Šíp Tomáš ; E  Halás Michal (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 08.07.2014 ; Študijný program : 78 . - 52 s
  Telekomunikácie Telecommunications
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88522
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 6. Vplyv zabezpečenia VoIP komunikácie na výslednú kvalitu hovoru
  Zafčík Ján ; E  Halás Michal (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 08.07.2014 ; Študijný program : 78 . - 43 s
  Telekomunikácie Telecommunications šifrovacie algoritmy šifrovanie zabezpečenie QoS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88536
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 7. Zabezpečenie VoIP komunikácie
  Žitný Adam ; E  Halás Michal (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 08.07.2014 ; Študijný program : 78 . - 29 s
  Telekomunikácie Telecommunications
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88538
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Analýza hybridných ARQ schém pre technológiu LTE
  Krč Martin ; E  Kotuliaková Kvetoslava (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 08.07.2014 ; Študijný program : 78 . - 46 s
  Telekomunikácie Telecommunications priepustnosť HARQ
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88468
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Zvýšenie kvality digitálnych obrazov
  Vrtiaková Jana ; E  Pavlovičová Jarmila (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 08.07.2014 ; Študijný program : 78 . - 34 s
  Telekomunikácie Telecommunications
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88535
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Štúdia technológie G. fast
  Šnauko Branislav ; E  Kotuliaková Kvetoslava (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 08.07.2014 ; Študijný program : 78 . - 43 s
  Telekomunikácie Telecommunications
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88525
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha