Výsledky vyhľadávania

 1. Informačné systémy vo verejnej hromadnej doprave - požiadavky a trendy
  Braniš Marek ; 010120 
  XX. Dopravně - inženýrské dny. Mobilita a logistika ve městech a regionech budoucnosti : . CD-ROM, s. 72-78
  informačné systémy information systems verejná hromadná doprava municipal public transportation motorové vozidlá vehicles
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  článok

  článok

 2. Riešenie hry Sudoku pomocou binárneho systému lineárnych rovníc
  Zimová Zuzana ; I300  Kvasnička Vladimír (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 11.06.2014 ; Študijný program : 205 . - 40 l. + príl.
  Information Systems
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91330
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 3. Určovanie počtu klastrov
  Grman Ondrej ; I200  Kosková Gabriela (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 11.06.2014 ; Študijný program : 205
  Information Systems cluster analysis
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100995
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 4. Využitie komplexného spracovania udalostí pri odhaľovaní plagiátorstva
  Šinský Peter ; I200  Lang Ján (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 11.06.2014 ; Študijný program : 205
  Information Systems plagiarism plagiátorstvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101078
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 5. Človek na scéne s obohatenou realitou
  Neslušanová Lenka ; I300  Štefanovič Juraj (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 11.06.2014 ; Študijný program : 205
  Information Systems počítačové videnie obohatená realita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91289
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 6. Vyhľadávanie skrytých vzťahov v digitálnych knižniciach
  Lóderer Marek ; I200  Andrejčíková Nadežda (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 11.06.2014 ; Študijný program : 205
  Information Systems Semantic web Sémantický web
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101032
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 7. Analýza dysfluencií
  Mydla Ľudovít ; I200  Pálfy Juraj (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 11.06.2014 ; Študijný program : 205
  Information Systems SVM SVM SVM SVM dysfluencie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91287
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 8. Využitie algoritmov klastrovania v procese vyhľadávania relevantných informácií
  Balucha Anton ; I200  Bou Ezzeddine Anna (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 11.06.2014 ; Študijný program : 205 . - 69 l. + príl.
  Information Systems clustering identifikácia osôb klastrovanie vyhľadávanie informácií
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81238
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 9. Podpora tvorby rozvrhov v multiagentovom prostredí
  Dupaľ Martin ; I200  Galbavý Miroslav (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 11.06.2014 ; Študijný program : 205
  Information Systems multiagentový systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100981
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 10. Koordinácia a kooperácia mobilných agentov
  Michalec Peter ; I200  Budinská Ivana (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 11.06.2014 ; Študijný program : 205
  Information Systems
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101043
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha