Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 102  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu = "^stu_us_auth stus30848^"
 1. Homotopy types of independence complexes of some graphs
  Juhász Dávid ; V  Jenča Gejza (škol.) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 17.06.2014 ; 15
  matematicko-počítačové modelovanie Mathematical and Computational Modeling graph graf
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100867
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Porovnanie sily vybraných testov linearity pre STAR modely
  Dinh Thai Vu  Komorníková Magda (škol.) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 18.06.2014 ; 15
  matematicko-počítačové modelovanie Mathematical and Computational Modeling time series časové rady
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111379
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Extrakcia rýchlostných polí z postupnosti obrazov
  Krakovský Michal ; V  Mikula Karol (škol.) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 25.06.2014 ; 3
  matematicko-počítačové modelovanie Mathematical and Computational Modeling numerical solution advection equation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95229
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Numerické riešenie problému oceňovania konvertibilných dlhopisov
  Šulovská Veronika ; V  Kútik Pavol (škol.) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 25.06.2014 ; 3
  matematicko-počítačové modelovanie Mathematical and Computational Modeling finite volume method metóda konečných objemov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90411
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc na nerovnomerných logicky štvoruholníkových sieťach metódou konečných objemov
  Medľa Matej ; V  Mikula Karol (škol.) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 18.06.2014 ; 15
  matematicko-počítačové modelovanie Mathematical and Computational Modeling finite volume method metóda konečných objemov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100754
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Vizualizácia 4D pohybu biologických štruktúr
  Heliová Natália ; V  Špir Róbert (škol.) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 25.06.2014 ; 3
  matematicko-počítačové modelovanie Mathematical and Computational Modeling visualization C# vizualizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90515
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Testy dobrej zhody efektívne
  Hulalová Lenka ; V  Bacigál Tomáš (škol.) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 17.06.2014 ; 15
  matematicko-počítačové modelovanie Mathematical and Computational Modeling copula kopula
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93211
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Algoritmy extrakcie rýchlostného poľa z postupnosti obrazov
  Kleinová Viera ; V  Sarkoci Peter (škol.) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 17.06.2014 ; 15
  matematicko-počítačové modelovanie Mathematical and Computational Modeling
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100890
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Extrakcia, deskripcia a párovanie kľúčových bodov v digitálnych obrazoch použitím paralelných algoritmov
  Kottáš Peter ; V  Fraštia Marek (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 17.06.2014 ; 15
  matematicko-počítačové modelovanie Mathematical and Computational Modeling počítačové videnie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101106
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Semi-implicitné numerické metódy pre riešenie rovnice advekcie
  Kmeťo Tibor ; V  Frolkovič Peter (škol.) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 17.06.2014 ; 15
  matematicko-počítačové modelovanie Mathematical and Computational Modeling schéma numerické metódy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100931
  diplomová práca
  kniha

  kniha