Výsledky vyhľadávania

 1. Systém a posúdenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v GGB Slovakia s.r.o. Sučany
  Kamhalová Renáta 
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 09.06.2014 ; Študijný program : 670 . - 72s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety certificate certifikát
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98440
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Bezpečná prevádzka a údržba elektrickej požiarnej signalizácie hnacích dráhových vozidiel
  Kolarik Ivan ; M  Balog Karol (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 10.06.2014 ; Študijný program : 670 . - 76s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98515
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Preprava nebezpečných vecí vyňatých z dohody ADR v podmienkach vybranej spoločnosti
  Štetinová Radka ; M  Balog Karol (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 04.06.2014 ; Študijný program : 670 . - 87s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety hazardous substances nebezpečné odpady nebezpečné látky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98713
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Problematika hluku ako rizikového faktora na vybranom riadiacom pracovisku ŽSR
  Hornický Július ; M  Rusko Miroslav (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 10.06.2014 ; Študijný program : 670 . - 74s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety sound noise zvuk hluk
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98794
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Bezpečnostné a environmentálne označovanie vybranej komodity
  Hrebíček Marek  Rusko Miroslav (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 09.06.2014 ; Študijný program : 670 . - 88s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety safety environmentálne označovanie bezpečnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98631
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Zvyšovanie bezpečnosti trakčných napájacích staníc modernizáciou technológií
  Svátek Jaroslav ; M  Balog Karol (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 10.06.2014 ; Študijný program : 670 . - 76s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98748
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Monitoring kvality povrchových vôd mikropovodí Horná Nitra
  Bezáková Katarína ; M  Sirotiak Maroš (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 10.06.2014 ; Študijný program : 670 . - 89s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety pollution znečistenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103425
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Posúdenie fyzikálnych a chemických faktorov pracovného prostredia vo vybranom podniku
  Novák Viliam ; M  Rusko Miroslav (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 10.06.2014 ; Študijný program : 670 . - 70s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety vibrations noise risk assessment vibrácie hluk osobné ochranné pracovné prostriedky pracovné prostredie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98657
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Zavedenie požiadaviek správnej laboratórnej praxe vo vybranom podniku
  Dikejová Valéria ; M  Sirotiak Maroš (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 10.06.2014 ; Študijný program : 670 . - 67s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety Metrology metrológia systém manažérstva kvality akreditácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98494
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Bezpečnostné a environmentálne aspekty hnedých polí vo vybranom intraviláne
  Čendek Peter ; M  Rusko Miroslav (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 06.06.2014 ; Študijný program : 670 . - 60s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety environmental burdens environmentálna záťaž hnedé polia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98558
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha