Výsledky vyhľadávania

 1. Bytový dom
  Daubnerová Andrea ; V  Szalayová Sylvia (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 6
  technológie a manažérstvo stavieb site construction
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=108512
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Bytový dom
  Póša Andreas ; V  Bača Martin (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 6
  technológie a manažérstvo stavieb
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91346
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Bytový dom
  Hegyiová Anita ; V  Petro Marek (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 6
  technológie a manažérstvo stavieb priečka časový plán
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90130
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Bytový dom
  Mikla Boris ; V  Chamulová Barbara (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 6
  technológie a manažérstvo stavieb realizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=108885
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Bytový dom
  Topor Matúš ; V  Ďubek Marek (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 6
  technológie a manažérstvo stavieb residential building bytový dom
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91452
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Bytový dom
  Kamenský Maroš ; V  Szalayová Sylvia (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 6
  technológie a manažérstvo stavieb časový plán
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99219
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Bytový dom
  Orság Michal ; V  Bača Martin (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 6
  technológie a manažérstvo stavieb bytový dom
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109088
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Bytový dom
  Matula Lukáš ; V  Bača Martin (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 6
  technológie a manažérstvo stavieb schedule časový plán
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91342
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Bytový dom
  Kasperová Nadežda ; V  Juríček Ivan (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 6
  technológie a manažérstvo stavieb reinforced concrete debnenie železobetón
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99163
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Bytový dom
  Kovács Gábor ; V  Antošová Naďa (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 6
  technológie a manažérstvo stavieb
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109206
  bakalárska práca
  kniha

  kniha