Výsledky vyhľadávania

 1. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. kniha

  kniha

 3. Nábor, výber a prijímanie zamestnancov v spoločnosti SLOVKORD, a.s.
  Jurkovičová Veronika  Fedič Dušan (škol.) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Work in a Business Enterprise výber zamestnancov získavanie zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46974
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Vzdelávanie zamestnancov v podniku ako súčasť personálnej práce
  Dobrovický Peter  Končal Viliam (škol.) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Work in a Business Enterprise
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47295
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Skvalitnenie systému motivácie zamestnancov v ETI ELB, s.r.o. Báhoň
  Zadubanová Lenka  Bednáriková Mária (škol.) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Work in a Business Enterprise motivačné teórie motivation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46984
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Osobnosť a duševné zdravie
  Tvarošková Lucia  Petráš Milan (škol.) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Work in a Business Enterprise personality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=27138
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. kniha

  kniha

 8. Etika a právo v podnikateľskej praxi
  Uhlíková Jana  Kudla Jozef (škol.) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Work in a Business Enterprise etika morálka etický kódex
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52123
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Prijímací pohovor do zamestnania
  Göndörová Klaudia  Koňušíková Marianna (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  MTF ;
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Work in a Business Enterprise
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=27211
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Návrh na zlepšenie odmeňovania zamestnancov
  Malková Barbora  Mikuláš Stanislav (škol.) ; M7400
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Work in a Business Enterprise odmeňovanie zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47004
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha