Výsledky vyhľadávania

 1. kniha

  kniha

 2. Nábor, výber a prijímanie zamestnancov v spoločnosti Považská cementáreň, a.s.
  Jánska Soňa  Fedič Dušan (škol.) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Work in a Business Enterprise neverbálna komunikácia personálna politika nábor výber zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47388
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Nábor, výber a prijímanie zamestnancov v spoločnosti SLOVKORD, a.s.
  Jurkovičová Veronika  Fedič Dušan (škol.) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Work in a Business Enterprise výber zamestnancov získavanie zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46974
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh systému odmeňovania zamestnancov v podniku Purgina spol. s r. o.
  Šmotláková Jana  Holkovič Ľubomír (škol.) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Work in a Business Enterprise odmeňovanie motivačné faktory satisfaction
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47074
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Vzdelávanie zamestnancov v podniku ako súčasť personálnej práce
  Čellárová Eva  Koňušíková Marianna (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  MTF ;
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Work in a Business Enterprise education vzdelávanie hodnotenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=26748
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Skvalitnenie systému motivácie zamestnancov
  Bohiňáková Veronika  Kudla Jozef (škol.) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Work in a Business Enterprise motivation stimulation stimulácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52079
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Rozmiestňovanie a adaptácia zamestnancov v podniku
  Šperková Kristína  Mikuláš Stanislav (škol.) ; M7400
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Work in a Business Enterprise analýza analysis adaptácia zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47357
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov v spoločnosti PSA Peugeot Citroën Slovakia
  Nováková Petronela  Fedič Dušan (škol.) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Work in a Business Enterprise systém vzdelávania metódy vzdelávania
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46986
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Vzdelávanie zamestnancov v podniku ako súčasť personálnej práce
  Dobrovický Peter  Končal Viliam (škol.) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Work in a Business Enterprise
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47295
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha