Výsledky vyhľadávania

 1. Matematické modelovanie v environmentálnom inžinierstve
  Hrudka Jaroslav ; V280 
  Konferencia mladých výskumníkov : . s.CD-ROM, s.61-65
  ANSYS ANSYS CFD model CFD model Environmental Engineering environmentálne inžinierstvo
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Návrh upokojenia dopravy na cestnom prieťahu v meste Šamorín
  Nagyová Kristína ; V  Bezák Bystrík (škol.) ; V120
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering through road transport cestný prieťah doprava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76416
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Hydraulický návrh beztlakového privádzača malej vodnej elektrárne.
  Kopáčová Alexandra ; V  Dušička Peter (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering small hydropower plant malá vodná elektráreň
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76421
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Vplyv prepravovanej vody na koróziu vodovodného potrubia
  Komorníková Lucia ; V  Dubová Vanda (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering corrosion vodovodné potrubie korózia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76487
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Vplyv sezónnosti na spotrebu vody v obci Dlhá
  Krajčovičová Martina ; V  Dubová Vanda (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering consumption flow water voda spotreba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76446
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Výber kalibračných dát zrážkovo-odtokového modelu
  Szász Viliam ; V  Szolgay Ján (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering verification calibration verifikácia kalibrácia zrážkovo-odtokové modely
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76440
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Návrh dopravného vybavenia mestskej cyklistickej trasy
  Riška Ľudovít ; V  Bezák Bystrík (škol.) ; V120
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering cyklistická trasa
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76438
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Návrh stokovej siete v obci Spišské Bystré
  Havašová Justína ; V  Sokáč Marek (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering waste water sewerage kanalizácia stoková sieť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76448
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Odhad návrhových maximálnych prietokov na povodiach bez priamych pozorovaní
  Masárová Lenka ; V  Kohnová Silvia (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering flow metódy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76400
  bakalárska práca
  kniha

  kniha