Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 140  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu = "^stu_us_auth stus30887^"
 1. Multi-criteria analysis of factors for application of concrete composites considering their environmental harmfulness / aut. Alena Pauliková, Adriana Eštoková, J Mitterpach
  Pauliková Alena ; 064000  Eštoková Adriana Mitterpach J.
  IOP Conference Series: Earth and Environmental Science . Vol. 92, iss.1,2 November (2017), [5]s.
  Environmental Engineering factor analysis
  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/92/1/012051/meta
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85034757080&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=multi-criteria+analysis+of+factors+for+application&st2=paulikova&sid=b6d032eacd79053c4f6b207585b82eda&sot=b&sdt=b&sl=92&s=%28TITLE-ABS-KEY%28multi-criteria+analysis+of+factors+for+application%29+AND+FIRSTAUTH%28paulikova%29%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=29&SID=C41HdT7xnjLK41Zmonw&page=1&doc=1
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 2. Matematické modelovanie v environmentálnom inžinierstve
  Hrudka Jaroslav ; V280 
  Konferencia mladých výskumníkov : . s.CD-ROM, s.61-65
  ANSYS ANSYS CFD model CFD model Environmental Engineering environmentálne inžinierstvo
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 3. Návrh upokojenia dopravy na cestnom prieťahu v meste Šamorín
  Nagyová Kristína ; V  Bezák Bystrík (škol.) ; V120
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering through road transport cestný prieťah doprava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76416
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. kniha

  kniha

 5. Štúdia rekreačného využitia podhorského toku Slatina
  Martišová Dáša ; V  Škrovinová Marcela (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering water flow recreation rekreácia vodný tok
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76485
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Rekreačné využitie ramena rieky Váh v centre mesta Šaľa
  Ciulisová Nikola ; V  Stankoci Ivan (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering recreation revitalisation revitalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76449
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Riešenie systému zneškodňovania komunálnych odpadov v okrese Dunajská Streda
  Csánó Dávid ; V  Mahríková Ivana (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering odpadové hospodárstvo komunálny odpad
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76453
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Doprava a zaťaženie životného prostredia v danej lokalite
  Kordoš Ondrej  Bartošová Ľudmila (škol.) ; V120
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ;
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering noise environment environment Transportation hluk životné prostredie doprava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76460
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Zber, separácia, recyklácia a znovu využitie komunálneho odpadu v meste Komárno
  Tóthová Lilla ; V  Mahríková Ivana (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering waste management recycling komunálny odpad odpadové hospodárstvo recyklácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76424
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Tepelné izolácie potrubí v TZB
  Pantáková Magdaléna ; V  Peráčková Jana (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76437
  bakalárska práca
  kniha

  kniha