Výsledky vyhľadávania

 1. "Nové mesto" - zelená os, Bratislava
  Hutárová Zuzana ; A  Vitková Ľubica (škol.) ; A6160
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2012
  urbanizmus Urban Design
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84542
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Transformácia územia, Mýtna - Radlinského, Bratislava
  Gemeran Jakub ; A  Vitková Ľubica (škol.) ; A6160
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2012
  urbanizmus Urban Design verejný priestor polyfunkcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67353
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Bratislava - zóna Zlaté piesky
  Tóthová Erika ; A  Sopirová Alžbeta (škol.) ; A6160
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2012
  urbanizmus Urban Design nábrežie letisko
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85172
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Tranformácia územia Dynamitky - mestská trieda Račianska
  Hianik Igor ; A  Vitková Ľubica (škol.) ; A6160
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2012
  urbanizmus Urban Design transport verejný priestor doprava Istrochem mestský park
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81211
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Bratislava Lamač - vstupná brána
  Mikus Viktor ; A  Sopirová Alžbeta (škol.) ; A6160
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2012
  urbanizmus Urban Design
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84600
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Bratislava východný rozvoj - transformácia územia
  Zemanová Erika ; A  Sopirová Alžbeta (škol.) ; A6160
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2012
  urbanizmus Urban Design revitalisation territorial development revitalizácia územný rozvoj
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85548
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Bratislava východný rozvoj - transformácia územia
  Výletová Katarína ; A  Sopirová Alžbeta (škol.) ; A6160
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2012
  urbanizmus Urban Design priemyselný závod revitalizácia územný rozvoj
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84561
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Berlín - rekonštrukcia a revitalizácia univerzitného kampusu
  Petrová Lucia ; A  Kardoš Peter (škol.) ; A6160
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2012
  urbanizmus Urban Design revitalisation reconstruction revitalizácia rekonštrukcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72892
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. "Nové mesto" - vstupná brána, Bratislava
  Barátová Hana ; A  Vitková Ľubica (škol.) ; A6160
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2012
  urbanizmus Urban Design transformation železničná stanica transformácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84532
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Štúdia rozvoja hl. mesta Bratislavy medzi jeho Podkarpatskou a Východnou radiálou - nové formy rozvoja
  Malevič Eva ; A  Kaliská Dagmar (škol.) ; A6160
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2012
  urbanizmus Urban Design Dimitrovka železničná stanica
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85549
  diplomová práca
  kniha

  kniha