Výsledky vyhľadávania

 1. Posúdenie vplyvu zmeny klímy na odtokové procesy v povodí
  Spálová Lucia ; V  Hlavčová Kamila (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67884
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Zemné tlaky na pažiace konštrukcie - posúdenie oporného múru
  Kyseľ Vladimír ; V  Slávik Ivan (škol.) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management knowledge
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67475
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Stabilita svahu - riešenie praktického problému
  Kováčik Marek ; V  Hruštinec Ľuboš (škol.) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management slope stability zemná priehrada
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80592
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Štatistické zisťovanie o vybraných ukazovateľoch zásobovania a odkanalizovania v SR
  Zrubeková Katarína ; V  Božíková Jarmila (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management sewerage
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72635
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. kniha

  kniha

 6. kniha

  kniha

 7. Návrh zásobovania pitnou vodou mestskej časti Komárno - Hadovce
  Haršány Marek ; V  Tóthová Katarína (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management armatúra potrubie vodovod
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67571
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Zmäkčovanie a stvrdzovanie vody
  Derzsiová Adriana ; V  Ilavský Ján (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=49484
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Návrh vodovodnej siete v novej časti Veľká Lomnica
  Zemčák Matúš ; V  Dubová Vanda (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59979
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. kniha

  kniha