Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh zásobovania pitnou vodou mestskej časti Komárno - Hadovce
  Haršány Marek ; V  Tóthová Katarína (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management armatúra potrubie vodovod
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67571
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Posúdenie vplyvu zmeny klímy na odtokové procesy v povodí
  Spálová Lucia ; V  Hlavčová Kamila (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67884
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. kniha

  kniha

 4. kniha

  kniha

 5. Kapacita haťového poľa hradeného zdvižným stavidlom
  Kubačný Michal ; V  Gramblička Miroslav (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management state kapacita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67718
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Simulácia hladinového režimu Dunaja pri výpadku VE Gabčíkovo
  Hajko Miloš ; V  Možiešik Ľudovít (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management HEC-RAS HEC-RAS HEC-RAS HEC-RAS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67661
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Zásobovanie pitnou vodou obce Moravské Lieskové
  Kliman Pavel ; V  Kriš Jozef (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59096
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Zmäkčovanie a stvrdzovanie vody
  Derzsiová Adriana ; V  Ilavský Ján (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=49484
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Využitie dátovo riadených metód v hydrológii
  Häusler Filip ; V  Čistý Milan (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58972
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. kniha

  kniha