Výsledky vyhľadávania

 1. Nízkoteplotné vykurovanie s tepelným čerpadlom pre hotel
  Paukovček Rastislav ; V  Petráš Dušan (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 24
  Building Services
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100701
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Návrh slnečného energetického systému s celoročným využitím pre materskú a umeleckú školu
  Gašparik Martin ; V  Lulkovičová Otília (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 24
  Building Services solar energy ohrev vody kolektory solárna energia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100782
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Návrh zdroja tepla s kondenzačnou technikou pre bytový dom
  Babinec Daniel ; V  Lulkovičová Otília (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 24
  Building Services gas boiler heat source bytový dom plynová kotolňa zdroj tepla
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100689
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Energetická certifikácia bytového domu zásobovaného teplom z klasickej sústavy CZT a s využitím geotermálnej energie
  Sabaková Miroslava ; V  Takács Ján (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 24
  Building Services geothermal energy primary energy geotermálna energia primárna energia obnoviteľný zdroj energie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100785
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Plynoinštalácia objektu autoservisu a návrh riešenia umiestnenia objektu v bezpečnostnom pásme VTL plynovodu
  Cmar Marek ; V  Tonhauzer Ivan (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 24
  Building Services plynovod
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100859
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Využitie fotovoltaiky na podporu vykurovania/chladenia administratívnej budovy pomocou tepelného čerpadla
  Töröková Zuzana ; V  Kalús Daniel (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 24
  Building Services heat pump energy savings úspora energie tepelné čerpadlo fotovoltaika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100246
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Aplikácia aktívnej tepelnej ochrany v energeticky úspornej budove
  Némethová Ema ; V  Kalús Daniel (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 24
  Building Services heating heat pump vykurovanie tepelné čerpadlo chladenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100784
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Návrh technológie a rozvodov ZTI veľkokapacitnej kuchyne
  Lancz Bálint ; V  Peráčková Jana (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 24
  Building Services sewerage kanalizácia plynovod vodovod
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100833
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Aplikácia kombinovanej výroby elektriny a tepla na vykurovanie budovy
  Beňo Lukáš ; V  Kalús Daniel (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 24
  Building Services boiler kogeneračná jednotka kotolňa
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101448
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy bytového domu
  Cseri Kinga ; V  Petráš Dušan (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 24
  Building Services vykurovacia sústava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103559
  diplomová práca
  kniha

  kniha