Výsledky vyhľadávania

 1. Motivácia študentov v predmete Hydraulické a pneumatické mechanizmy prostredníctvom využitia počítačových simulácií a stavebnicových systémov
  Kantoráková Eva ; M  Behúlová Mária (škol.) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 50 s
  učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch Teaching Practical Subjects in Engineering Majors učebné pomôcky materiálne didaktické prostriedky motivácia študentov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71142
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh učebného textu zvolenej učebnice strednej odbornej školy
  Kolena Mário ; M  Labašová Eva (škol.) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 42 s príl
  učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch Teaching Practical Subjects in Engineering Majors učebnica
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71445
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Faktory pôsobiace na motiváciu žiakov vo vyučovaní odborných predmetov
  Remišová Katarína ; M  Bilčík Alexander (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 46 s príl
  učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch Teaching Practical Subjects in Engineering Majors teacher activation motivation motivačné metódy učiteľ motivácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66590
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Informačno komunikačné technológie vo vyučovaní na stredných školách
  Čapkovičová Lenka ; M  Tóblová Eva (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 50 s príl
  učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch Teaching Practical Subjects in Engineering Majors e-learning World Wide Web distance education dištančné vzdelávanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71607
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Využitie internetu na škole
  Vyskoč Maroš ; M3000  Hrmo Roman (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 50 s
  učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch Teaching Practical Subjects in Engineering Majors Cisco
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66597
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 8. Metódy a formy tvorivého riešenia problémov : Bakalárska práca
  Španielka Marek  Milec Ivan (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 47 s., CD-ROM
  vyučovacie metódy učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch Teaching Practical Subjects in Engineering Majors
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57509
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Vedenie žiakov k samostatnosti, zodpovednosti a tímovej práci : Bakalárska práca
  Ivašková Zuzana  Horňáková Veronika (škol.) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 51 s., CD-ROM
  vedenie samostatná práca kooperatívne vyučovanie učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch Teaching Practical Subjects in Engineering Majors
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57471
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Postoj žiakov k pravidelným športovým aktivitám na stredných školách okrem telesnej výchovy : Bakalárska práca
  Cabanová Dagmara  Mikuláš Stanislav (škol.) ; M7400
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 48 s., CD-ROM
  health šport zdravie učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch Teaching Practical Subjects in Engineering Majors
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57839
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha