Výsledky vyhľadávania

 1. Green, Greener, Greenest : Façades Roofs Indoors / aut. Christian van Uffelen
  Uffelen Christian van 
  1. vydanie
  Salenstein, Switzerland : Braun Publishing, 2017 . - 191 s.
  ISBN 978-3-03768-212-8
  façade zelené strechy a fasády trvalo udržateľný rozvoj zelená budova ekologická architektúra sustainable development
  obrazová publikácia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  Green, Greener, Greenest

  kniha

 2. New physical-energy quantification of buildings in the development of the technology in architecture for a sustainable society
  Bielek Milan ; V180  Bielek Boris ; V180 Híreš Juraj ; V180
  Advanced Materials Research : . Vol. 855, (2014), s. 35-38
  green building Low energy buildings nízkoenergetická budova obnoviteľné zdroje energie renewable energy sources Sustainable building trvalo udržateľná budova zelená budova
  článok z periodika
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 3. The structure of a design strategy for green building
  Bielek Boris ; V180 
  ATF 2014 : . CD-ROM, s. 95-102
  green building sustainability architecture renewable energy sources emissions zelená budova emisie obnoviteľné zdroje energie udržateľná architektúra
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Technology in Architecture - Low Energy Building versus Green and Sustainable Building
  Bielek Milan ; V180  Bielek Boris ; V180 Híreš Juraj ; V180
  Advanced Materials Research : . Vol. 649 (2013), s.207-210
  climate energia energy green building klíma Sustainable building trvalo udržateľná budova zelená budova
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Požiadavky na fyzikálnu kvantifikáciu obalových konštrukcií budov s nulovou energetickou bilanciou vo vývoji zelenej a udržateľnej architektúry
  Bielek Milan ; V180  Bielek Boris ; V180 Híreš Juraj ; V180
  Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov. : . s.45-54
  budova s nulovou energetickou bilanciou building envelope building with zero energy balance green building obalová konštrukcia technika v architektúre technology in architecture zelená budova
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 6. Zelená budova a jej miesto vo vývoji techniky modernej architektúry
  Bielek Boris ; V180  Bielek Milan ; V180 Híreš Juraj ; V180
  Eurostav . Roč.19, č.5 (2013), s.26-30
  biocapacity of the Earth biokapacita Zeme ecological debt Ecological footprint ekologická stopa ekologický dlh green building obnoviteľné zdroje energie renewable energy sources zelená budova
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Environmentálne hodnotenie budov a environmentálne hodnotiace systémy v podmienkach Slovenskej republiky
  Fillová Eva ; V290 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering [elektronický zdroj] : . s.851-857
  environmental evaluation environmentálne hodnotenie green building zelená budova
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Technology in Architecture-Low Energy Building versus Green and Sustainable Buildinq
  Bielek Milan ; V180  Bielek Boris ; V180 Híreš Juraj ; V180
  Budovy a prostředí 2012 [elektronický zdroj] : . s.281-284
  climate energia energy green building klíma Sustainable building trvalo udržateľná budova zelená budova
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Zelená budova a environmentálne hodnotenia budov
  Fillová Eva ; V290  Kalús Daniel ; V290
  TechCON . Roč. 8, č. 2 (2012), s.29-30
  green building zelená budova
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Environmental Strategies for Design of Sustainable Buildings in Technique of Green Eco-Architecture
  Bielek Boris ; V180  Bielek Milan ; V180
  Journal of civil engineering and architecture . Vol. 6, No. 7 (2012), s.892-898
  green architecture green building low energy architecture nízkoenergetická architektúra obnoviteľné zdroje energie renewable energy sources sustainable architecture trvalo udržateľná architektúra zelená architektúra zelená budova
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok