Výsledky vyhľadávania

 1. Characterization of homogeneous and quasi-homogeneous binary aggregation functions
  Su Yong  Zong Wenwen Mesiar Radko ; 010220
  Fuzzy Sets and Systems : . No. 433 (2022), s. 96-107
  aggregation function homogeneity regularity
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S016501142100155X
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 2. On some generalizations of homogeneity of aggregation functions
  Stupňanová Andrea ; 010220  Su Yong
  Joint Proceedings of the 19th World Congress of the International Fuzzy Systems Association (IFSA), the 12th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT), and the 11th International Summer School on Aggregation Operators (AGOP) . S. 580-583
  aggregation function homogeneity quasi-homogeneity
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Representation and construction of homogeneous and quasi-homogeneous n-ary aggregation functions
  Su Yong  Mesiar Radko ; 010220
  Kybernetika : . Vol. 57, no. 6 (2021), s. 958-969
  aggregation functions invariantness homogeneity
  https://dml.cz/bitstream/handle/10338.dmlcz/149350/Kybernetika_57-2021-6_5.pdf
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 4. The L-moment based regional approach to curve numbers for Slovak and Polish Carpathian catchments
  Kohnová Silvia ; 010160  Rutkowska Agnieszka Banasik Kazimierz Hlavčová Kamila ; 010160
  Journal of hydrology and hydromechanics = Vodohospodársky časopis / . Vol. 68, no. 2 (2020), s. 170-179
  catchment curve number homogeneity regional frequency analysis
  https://content.sciendo.com/view/journals/johh/68/2/article-p170.xml?language=en
  článok z periodika
  ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 5. Vector cadastral maps numerical homogeneity analysis
  Hudecová Ľubica ; 010140  Kyseľ Peter ; 010140
  Geodetski list . Vol. 74 (97), no. 1 (2020), s. 41-56
  vector cadastral map deformations homogeneity
  https://hrcak.srce.hr/237684
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 6. On additive generators of overlap functions
  Dimuro Gracaliz Pereira  Bedregal Benjamín René Callejas Bustince Humberto Mesiar Radko ; V220
  Fuzzy Sets and Systems : . Vol. 287, (2016), s. 76-96
  overlap functions additive generators t-norms distorted by pseudo-automorphisms migrativity homogeneity idempotency
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165011415000871
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 7. Different approaches to a regional flood frequency estimation in Slovakia: regions vs. pooling groups (abstract)
  Gaál Ladislav ; V160  Kohnová Silvia ; V160 Szolgay Ján ; V160 Bálint Gábor
  European Symposium on Flood Frequency Estimation and Implications for Risk Management : . S. 36-37
  homogeneity homogenita pooling groups regional frequency analysis regionálna frekvenčná analýza zhluky
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 8. Zmeny režimu povodňových prietokov na slovenských tokoch
  Hangoniová Simona ; V  Kohnová Silvia (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 580
  krajinárstvo a krajinné plánovanie Landscaping and Landscape Planning flood homogeneity povodeň homogenita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100607
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Steel fibers distribution in concrete for structural designing
  Ďubek Marek ; V270  Briatka Peter Piták Juraj ; I300
  CTM 2014 - Construction Technology and Management : . CD ROM, s. 129-135
  betón concrete distribúcia distribution fibers homogeneity homogenita Vlákna
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Detecting trends in the annual maximum discharges in the Vah River basin, Slovakia
  Jeneiová Katarína ; V160  Kohnová Silvia ; V160 Sabo Miroslav ; V220
  Acta Silvatica et Lignaria Hungarica . Vol. 10, no. 2 (2014), s. 133-144
  maximum annual discharges homogeneity Mann-Kendall trend test
  http://www.degruyter.com/view/j/aslh.2014.10.issue-2/aslh-2014-0010/aslh-2014-0010.xml?format=INT
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (2) - článok
  článok

  článok