Výsledky vyhľadávania

 1. Vector cadastral maps numerical homogeneity analysis
  Hudecová Ľubica ; 010140  Kyseľ Peter ; 010140
  Geodetski list . Vol. 74 (97), no. 1 (2020), s. 41-56
  vector cadastral map deformations homogeneity
  https://hrcak.srce.hr/237684
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. The L-moment based regional approach to curve numbers for Slovak and Polish Carpathian catchments
  Kohnová Silvia ; 010160  Rutkowska Agnieszka Banasik Kazimierz Hlavčová Kamila ; 010160
  Journal of hydrology and hydromechanics = Vodohospodársky časopis / . Vol. 68, no. 2 (2020), s. 170-179
  catchment curve number homogeneity regional frequency analysis
  https://content.sciendo.com/view/journals/johh/68/2/article-p170.xml?language=en
  článok z periodika
  ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. On additive generators of overlap functions
  Dimuro Gracaliz Pereira  Bedregal Benjamín René Callejas Bustince Humberto Mesiar Radko ; V220
  Fuzzy Sets and Systems : . Vol. 287, (2016), s. 76-96
  overlap functions additive generators t-norms distorted by pseudo-automorphisms migrativity homogeneity idempotency
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165011415000871
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. Zmeny režimu povodňových prietokov na slovenských tokoch
  Hangoniová Simona ; V  Kohnová Silvia (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 580
  krajinárstvo a krajinné plánovanie Landscaping and Landscape Planning flood homogeneity povodeň homogenita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100607
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Steel fibers distribution in concrete for structural designing
  Ďubek Marek ; V270  Briatka Peter Piták Juraj ; I300
  CTM 2014 - Construction Technology and Management : . CD ROM, s. 129-135
  betón concrete distribúcia distribution fibers homogeneity homogenita Vlákna
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Detekovanie trendu v dlhodobých časových radoch maximálnych ročných prietokov na Slovensku
  Jeneiová Katarína ; V160  Sabo Miroslav ; V220 Kohnová Silvia ; V160
  Acta hydrologica Slovaca . Roč.15, č. 1 (2014), s. 161-170
  homogeneity homogenita maximálne ročné prietoky maximum annual discharge series testovanie trendu trend tests
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Aplikácia distribúcie oceľových vlákien v betóne v procese návrhu konštrukcie / aut. Marek Ďubek, Peter Briatka, Juraj Piták
  Ďubek Marek ; V270  Briatka Peter Piták Juraj ; I300
  Podlahy 2014 : . S. 17-23
  betón Vlákna homogenita distribúcia fibers concrete homogeneity distribution sklon smer slope direction
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 8. Detecting trends in the annual maximum discharges in the Vah River basin, Slovakia
  Jeneiová Katarína ; V160  Kohnová Silvia ; V160 Sabo Miroslav ; V220
  Acta Silvatica et Lignaria Hungarica . Vol. 10, no. 2 (2014), s. 133-144
  maximum annual discharges homogeneity Mann-Kendall trend test
  http://www.degruyter.com/view/j/aslh.2014.10.issue-2/aslh-2014-0010/aslh-2014-0010.xml?format=INT
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  (2) - článok
  článok

  článok

 9. Different approaches to a regional flood frequency estimation in Slovakia: regions vs. pooling groups (abstract)
  Gaál Ladislav ; V160  Kohnová Silvia ; V160 Szolgay Ján ; V160 Bálint Gábor
  European Symposium on Flood Frequency Estimation and Implications for Risk Management : . S. 36-37
  homogeneity homogenita pooling groups regional frequency analysis regionálna frekvenčná analýza zhluky
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 10. Meranie uniformity buniek fotovoltických panelov
  Sandánus Michal ; E  Kováč Jaroslav Jr. (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 16 s
  Electronics homogeneity measurement meranie homogenita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77542
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha