Výsledky vyhľadávania

 1. Thermophysical Properties of Cement Based Composites and Their Changes after Artificial Ageing
  Šín Peter ; 010240  Pavlendová Gabriela ; 010240 Lukovičová Jozefa ; 010240 Kopčok Michal ; 010240
  AIP Conference Proceedings : . Vol. 1866, (2017), online, [6] s.
  ageing thermophysical properties cement composites
  http://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.4994517
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Changes of insulation properties of photovoltaic cables caused by ageing treatment / aut. Juraj Packa, Vladimír Kujan, Daniel Štrkula, Vladimír Šály, Milan Perný
  Packa Juraj ; 032000  Kujan Vladimír ; 032000 Štrkula Daniel Šály Vladimír ; 032000 Perný Milan ; 032000
  Transactions on Electrical Engineering . Vol. 6, No. 1 (2017), s. 6-9
  Photovoltaics cables insulation resistance breakdown voltage water ageing degradation factors
  http://www.transoneleng.org/2017/20171b.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. The influence of PET bottle composition and storage conditions on beer ageing / aut. Daniela Šmogrovičová, Dušan Bachár, Dana Kováčiková
  Šmogrovičová Daniela ; 044000  Bachár Dušan Kováčiková Dana
  Kvasný průmysl : . Vol. 63, iss. 2 (2017), s. 85-86
  beer shelf-life ageing PET bottles
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 4. Shelf Life of Beer in PET Bottles / aut. Daniela Šmogrovičová
  Šmogrovičová Daniela ; 044000 
  4th International ISEKI_FOOD Conference, 6-8 July, 2016, Vienna, Austria : . S. 94
  beer shelf-life ageing PET fľaše
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 5. The influence of selected degradation factors on the dielectric properties of cables for photovoltaic applications / aut. Juraj Packa, Vladimír Kujan, Daniel Štrkula, Vladimír Šály, Michal Váry
  Packa Juraj ; 032000  Kujan Vladimír ; 032000 Štrkula Daniel Šály Vladimír ; 032000 Váry Michal ; 032000
  Power engineering 2016. Renewable Energy Sources 2016 : . S. 110-113
  ageing Photovoltaics moisture cables insulation resistance
  článok zo zborníka
  AFB - Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Control Ageing Program and Optimization of NPP Lifetime
  Králik Juraj ; V250 
  Structura 2012 : . s.21-27
  ageing ANSYS ANSYS jadrové elektrárne nuclear power plants starnutie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Vplyv polutantov na starnutie atramentov na pergamenovej podložke
  Jančovičová Viera ; C9160  Havlínová Bohuslava ; C9160
  ERROR Konverze - Nevyplneno 245a . s.68-69
  Parchment Iron Gall Inks ageing colour changes
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 8. Vývoj a degradácia mikroštruktúry niklovej monokryštalickej superzliatiny v priebehu tepelného spracovania a creepu
  Gebura Marek ; M130 
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering mechanical properties creep ageing mechanické vlastnosti niklové superzliatiny degradácia mikroštruktúry žíhanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75658
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 9. Modul pružnosti základnej vrstvy ETICS
  Briatka Peter ; V270  Sternová Zuzana
  Materiály pro stavbu . Roč.16, č.5 (2010), s.13-16
  ageing base coat elastic modulus fineness jemnosť modul pružnosti starnutie základná vrstva
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 10. Vplyv antioxidantu a neutralizácie na stabilitu modelov historických dokumentov so železogalovými atramentmi
  Havlínová Bohuslava ; C9160  Jančovičová Viera ; C9160 Paulusová Hana Ďurovič Michal
  Acta Chimica Slovaca . Vol. 3, No. 2 (2010), s.93-109
  ageing antioxidant deacidification
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok