Výsledky vyhľadávania

 1. Proposal of a system for estimating the assembly time in small and medium-sized enterprises
  Václav Štefan ; 063600  Mareš Albert Legutko Stanislav Košťál Peter ; 063800 Delgado Sobrino Daynier Rolando ; 063800
  Tehnički Vjesnik - Technical Gazette . Vol. 27, iss. 6 (2020), s. 2089-2096
  assembly ATES Microsoft Excel time analysis time estimation
  https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=361365
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. Analysis of the assembly joint at deformation of matched objects / aut. Marcela Bučányová, Miriam Matúšová, Erika Hrušková
  Bučányová Marcela ; 063800  Matúšová Miriam ; 063800 Hrušková Erika ; 063800
  Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V) : . S. 330-338
  maintenance machines assembly tool
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (1) - učebnica
  článok

  článok

 3. Rational provision of functional properties of interference fit joints in case of assembly with implementation of anaerobic materials / aut. I.I Voyachek, D.V Kochetkov, Daynier Rolando Delgado Sobrino, S.G Mityasov, V.Z Zverovshhikov, Roman Ružarovský, J Horník
  Voyachek I.I.  Kochetkov D.V. Delgado Sobrino Daynier Rolando ; 063800 Mityasov S.G. Zverovshhikov V.Z. Ružarovský Roman ; 063800 Horník J.
  Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V) : . S. 123-132
  interference fit joint assembly load distribution
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. Príručka prípravára a technika stavby : časť 2.
  Briatka Roman ; 010270  Ďubek Marek ; 010270 Briatka Peter ; 010270 Kišac Marian (rec.) Ištvanová Ivana (rec.) (rec.) Nagy Juraj
  1. vyd
  Nitrianske Rudno : Bria Invenia, 2018 . - 48 s. [3,01 AH]
  ISBN 978-80-972632-3-2
  tvrdnutie betónu montáž murovanie izolácie omietky podlahy dokončovacie procesy hardening of concrete assembly masonry works insulations plasters floors completion works
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 5. The main research directions in CA assembly analysis and assembly workstation design / aut. Štefan Václav, Katarína Senderská, Albert Mareš
  Václav Štefan ; 063000  Senderská Katarína Mareš Albert
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 26, no. 42 (2018), s. 69-76
  assembly virtual reality CAx system
  https://www.mtf.stuba.sk/buxus/docs/doc/casopis_Vedecke_prace/42/11_Vaclav.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Spaghetti diagram application for workers´ movement analysis / aut. Katarína Senderská, Albert Mareš, Štefan Václav
  Senderská Katarína  Mareš Albert Václav Štefan ; 063000
  University Politehnica of Bucharest Scientific Bulletin, Series D: Mechanical Engineering . Vol. 79, iss. 1 (2017), s. 139-150
  assembly lean production worker movement
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85014800037&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Spaghetti+diagram+application+for+workers&st2=&sid=FF2CA138B14B4A6FA7552152B5C9C556.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a170&sot=b&sdt=b&sl=56&s=TITLE-ABS-KEY%28Spaghetti+diagram+application+for+workers%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  https://www.scientificbulletin.upb.ro/rev_docs_arhiva/rez70c_142194.pdf
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 7. Impact of computer aided assembly technologies and simulation in production planning / aut. Štefan Václav, Šimon Lecký
  Václav Štefan ; 063000  Lecký Šimon ; 063000
  Industry 4.0 [elektronický zdroj] : . Vol. 2, iss. 1 (2017), online, s. 9-12
  planning simulation assembly
  http://stumejournals.com/i4/2017/1-2017.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 8. Use of statics in assembly / aut. Štefan Václav, T Zaborowski
  Václav Štefan ; 063800  Zaborowski T.
  Studia i materialy . Vol. 36, no. 1 (2016), s. 47-52
  assembly statics kinematic couples
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 9. Visualisation in assembly / aut. Štefan Václav, Jozef Jurko
  Václav Štefan ; 063800  Jurko Jozef
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 24, no. 38 (2016), s. 51-56
  assembly raster
  http://www.mtf.stuba.sk/docs//doc/casopis_Vedecke_prace/38/8_Vaclav.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Analysis of the kinematic pair tolerances and repeatability in assembly / aut. Štefan Václav, Katarína Senderská
  Václav Štefan ; 063800  Senderská Katarína
  Studia i materialy . Vol. 36, no. 1 (2016), s. 53-59
  assembly kinematic couples toleration
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok