Výsledky vyhľadávania

 1. Risks resulting from reverse of modification of expansion weapons / aut. Pavol Čekan, Eugen Belica, Daynier Rolando Delgado Sobrino
  Čekan Pavol ; 065200  Belica Eugen ; 063300 Delgado Sobrino Daynier Rolando ; 063800
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 27, no. 44 (2019), s. 163-174
  risk legislation expansion weapon reverse modification
  https://www.researchpapers.mtf.stuba.sk/wp-content/uploads/2019/07/VP44_17_2019_%C4%8Cekan.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Risk Assessment of NPP Safety in Case of Emergency Situations on Technology
  Králik Juraj ; 010250 
  Recent Improvements of Power Plants Management and Technology . S. 69-95
  risk assessment risk stress test accident safety probability nonlinearity VVER NPP
  kapitola(článok) z dokumentu
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 3. Process-based elimination of the company crisis risk origination / aut. Miriam Šefčíková, Renáta Nováková
  Šefčíková Miriam ; 064000  Nováková Renáta ; 064000
  Fórum manažéra : . Roč. 12, č. 2 (2016), s. 57-62
  risk business crisis value of the company
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Biomass boilers - security risks and their elimination / aut. Miroslav Kopča, Michal Váry
  Kopča Miroslav ; 032000  Váry Michal ; 032000
  Power engineering 2016. Renewable Energy Sources 2016 : . S. 39-41
  biomass boiler fuel risk safety
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Safety Audit of Band Saw in Manufacturing Organization / aut. Martin Kotus, Erika Jankajová, Katarína Lestyánszka Škůrková, Darina Matisková, Martin Zach
  Kotus Martin  Jankajová Erika Lestyánszka Škůrková Katarína ; 064000 Matisková Darina Zach Martin
  Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis : . Vol. 64, no. 2 (2016), online, s. 467-471
  occupational safety risk
  http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2016064020467.pdf
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84969975010&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Safety+Audit+of+Band+Saw+in+Manufacturing+Organization&st2=&sid=5CE231D01917C5528DECE55527F2ABC4.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a150&sot=b&sdt=b&sl=69&s=TITLE-ABS-KEY%28Safety+Audit+of+Band+Saw+in+Manufacturing+Organization%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 6. Risk Assessment of NPP Safety in Slovakia
  Králik Juraj ; 010250 
  ICOCEE Cappadocia 2015 - International Conference on Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 1523-1530
  bezpečnosť jadrových elektrární risk safety reliability probability nonlinearity nuclear power plants
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 7. FMEA - účinný nástroj v IMS / aut. Katarína Lestyánszka Škůrková
  Lestyánszka Škůrková Katarína ; 065000 
  Integrovaná bezpečnosť 2015 : . S. 26-29
  chyba integrovaný manažérsky systém risk
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Risk Assessment of Safety Analysis of NPP Structures Due to Earthquake Events
  Králik Juraj ; 010250 
  Proceedings of ICoEV 2015 - International Conference on Engineering Vibration : . online, s. 197-206
  earthquake NPP risk probability safety ANSYS
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Návrh riešenia ergonomickej racionalizácie vo vybraných prevádzkach podniku JASPLASTIK-SK spol. s r.o. v Galante
  Žigová Martina ; M  Hatiar Karol (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 04.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 97s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management ergonomics risk riziko práca ergonómia racionalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99208
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Možné ohrozenia zamestnancov bánk a eliminácia rizík
  Ronda Róbert ; M  Tomáš Pavol (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 09.06.2014 ; Študijný program : 670 . - 77s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety risk fire protection riziko civilná ochrana bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98777
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha