Výsledky vyhľadávania

 1. Risks resulting from reverse of modification of expansion weapons / aut. Pavol Čekan, Eugen Belica, Daynier Rolando Delgado Sobrino
  Čekan Pavol ; 065200  Belica Eugen ; 063300 Delgado Sobrino Daynier Rolando ; 063800
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 27, no. 44 (2019), s. 163-174
  risk legislation expansion weapon reverse modification
  https://www.researchpapers.mtf.stuba.sk/wp-content/uploads/2019/07/VP44_17_2019_%C4%8Cekan.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Risk Assessment of NPP Safety in Case of Emergency Situations on Technology
  Králik Juraj ; 010250 
  Recent Improvements of Power Plants Management and Technology . S. 69-95
  risk assessment risk stress test accident safety probability nonlinearity VVER NPP
  kapitola(článok) z dokumentu
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 3. Safety Audit of Band Saw in Manufacturing Organization / aut. Martin Kotus, Erika Jankajová, Katarína Lestyánszka Škůrková, Darina Matisková, Martin Zach
  Kotus Martin  Jankajová Erika Lestyánszka Škůrková Katarína ; 064000 Matisková Darina Zach Martin
  Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis : . Vol. 64, no. 2 (2016), online, s. 467-471
  occupational safety risk
  http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2016064020467.pdf
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84969975010&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Safety+Audit+of+Band+Saw+in+Manufacturing+Organization&st2=&sid=5CE231D01917C5528DECE55527F2ABC4.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a150&sot=b&sdt=b&sl=69&s=TITLE-ABS-KEY%28Safety+Audit+of+Band+Saw+in+Manufacturing+Organization%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 4. Process-based elimination of the company crisis risk origination / aut. Miriam Šefčíková, Renáta Nováková
  Šefčíková Miriam ; 064000  Nováková Renáta ; 064000
  Fórum manažéra : . Roč. 12, č. 2 (2016), s. 57-62
  risk business crisis value of the company
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Biomass boilers - security risks and their elimination / aut. Miroslav Kopča, Michal Váry
  Kopča Miroslav ; 032000  Váry Michal ; 032000
  Power engineering 2016. Renewable Energy Sources 2016 : . S. 39-41
  biomass boiler fuel risk safety
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Risk Assessment of Safety Analysis of NPP Structures Due to Earthquake Events
  Králik Juraj ; 010250 
  Proceedings of ICoEV 2015 - International Conference on Engineering Vibration : . online, s. 197-206
  earthquake NPP risk probability safety ANSYS
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Risk Assessment of NPP Safety in Slovakia
  Králik Juraj ; 010250 
  ICOCEE Cappadocia 2015 - International Conference on Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 1523-1530
  bezpečnosť jadrových elektrární risk safety reliability probability nonlinearity nuclear power plants
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 8. FMEA - účinný nástroj v IMS / aut. Katarína Lestyánszka Škůrková
  Lestyánszka Škůrková Katarína ; 065000 
  Integrovaná bezpečnosť 2015 : . S. 26-29
  chyba integrovaný manažérsky systém risk
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Evaluation of the security situation abroad by the FMEA method and impact of natural or technical threats on the environment
  Štefanková Jarmila  Balog Karol ; M5000 Rakšany P.
  Advanced Materials Research . Vol. 1001 (2014), s. 469-474
  crisis planning risk threat
  článok z periodika
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Analýza mimoriadnych udalostí ohrozujúcich infraštruktúru vybraného regiónu
  Radošinský Peter ; M  Balog Karol (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 06.06.2014 ; Študijný program : 670 . - 95s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety risk mimoriadna udalosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110916
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha