Výsledky vyhľadávania

 1. Zabezpečenie stability stavebnej jamy a založenie pamätníka holokaustu v priestoroch synagógy v Ružomberku
  Havčo Jozef  Argaláš Bohuslav Turček Peter ; V150
  Zakladanie stavieb 2014 : . S. 23-28
  design excavation pit foundation návrh stavebná jama zakladanie
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 2. Zabezpečenie stavebnej jamy v hale pre základy technológie
  Turček Peter ; V150  Stacho Jakub ; V150
  Statika stavieb 2014 : . S. 129-134
  excavation pit foundation klincovanie zeminy soil nailing stavebná jama základ
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Verifikácia deformácií stavebnej jamy v Rakúsku
  Ladicsová Erika ; V150 
  Nové poznatky v geotechnickom inžinierstve : . CD-ROM, s. 110-119
  excavation pit Ground Water monitoring monitoring podzemná voda stavebná jama
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Vhodnosť metódy návrhu pažiacej konštrukcie
  Kozák Miroslav ; V  Turček Peter (škol.) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 19.06.2014 ; Študijný program : 945
  Structures of Buildings stavebná jama pažiaca konštrukcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100793
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Návrh a realizácia stavebnej jamy s vysokou hladinou podzemnej vody
  Turček Peter ; V150  Stacho Jakub ; V150 Havčo Jozef
  Zakladanie stavieb 2014 : . S. 135-140
  construction design excavation pit návrh realizácia stavebná jama
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 6. Filtračná stabilita sypkých zemín v stavebných jamách
  Turček Peter ; V150  Súľovská Monika ; V150
  Vplyv vody na geotechnické konštrukcie [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s.555-563
  excavation pit filtračná stabilita filtration stability stavebná jama
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. A városi munkagodrok problémai
  Turček Peter ; V150  Súľovská Monika ; V150 Ladicsová Erika ; V150
  Geotechnika 2013 [elektronický zdroj] : . s.[10] p.
  excavation pit pažiaca konštrukcia Retaining Walls stavebná jama urban area urbanizované územie
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 8. 3. Návrh a posúdenie pažiacej konštrukcie hlbokej stavebnej jamy - riešenie praktického problému
  Benko Andrej ; V  Hruštinec Ľuboš (škol.) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Structural and Transportation Engineering structure excavation pit konštrukcia stavebná jama pažiaca konštrukcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79963
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Stability and dewatering problems of deep excavations in Bratislava
  Turček Peter ; V150  Frankovská Jana ; V150 Súľovská Monika ; V150
  18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Volume 1. : . s.2107-2110
  excavation geotechnical design geotechnical engineering geotechnické inžinierstvo geotechnický návrh stavebná jama
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Stavebno-technologický projekt stavby: Petržalka City-etapa A
  Valach Jozef ; V  Gašparík Jozef (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  technológia stavieb Building Technology schedule jet grouting časový plán stavebná jama
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95091
  diplomová práca
  kniha

  kniha