Výsledky vyhľadávania

 1. Konštrukcie pozemných stavieb : konštrukcie spodnej stavby [elektronický zdroj] aut. Juraj Žilinský, Gabriela Adamská, Terézia Miklósiová ; rec. Anton Puškár, Štefan Pogran
  Žilinský Juraj ; 010180  Adamská Gabriela Miklósiová Terézia Puškár Anton (rec.) Pogran Štefan (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2018 . - CD-ROM, 102 s.
  ISBN 978-80-227-4866-7
  spodná stavba zemné práce stavebné jamy základy
  https://www.svf.stuba.sk/sk/dokumenty/edicna-cinnost/skripta.html?page_id=1801
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF2100
  kniha

  kniha

 2. Vývoj účinnosti tesniacich prvkov v kvartéri a neovulkanitoch
  Hulla Jozef  Bednárová Emília ; 010150
  Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2016 : . S. 52-57
  priehrady stavebné jamy tesniace prvky priesaky filtračné rýchlosti
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Development of geotechnics in Slovakia
  Turček Peter ; V150 
  XIVth Danube-European Conference on Geotechnical Engineering : . s.57-76
  deep foundations development of geotechnics excavation pits hĺbkové základy rozvoj geotechniky stavebné jamy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Základová pôda a zakladanie stavieb
  Hulla Jozef ; V150 
  Statické tabuľky 2010 . s.441-466
  foundation foundation excavations stavebné jamy subsoil základová pôda základy
  článok zo zborníka
  BBB - Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 5. Problémy při zakládání vysokých budov
  Hulla Jozef ; V150 
  Realizace staveb . Roč. 4, č. 1 (2009), s.22-24
  hĺbkové základy sadanie stavebné jamy deep foundations settlement foundation excavations
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 6. Predpoklady a skutočnosť v geotechnickom inžinierstve
  Hulla Jozef ; V150  Turček Peter ; V150 Baliak František ; V150 Klepsatel František ; V150
  Bratislava : Jaga, 2002 . - 254 s.;obr.,schémy
  ISBN 80-88905-42-7
  základy základová pôda stavebné jamy oporné konštrukcie podzemné objekty svah
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1000
  SVF10402
  kniha

  kniha