Výsledky vyhľadávania

 1. Diagnostika '11 : Kašperské Hory, Czech Republic, 6.-8.9.2011
  Pilsen : University of West Bohemia, 2011
  ISBN 978-80-261-0020-1
  meranie elektrických veličín technická diagnostika elektrické prístroje elektrotechnické zariadenia elektrotechnické materiály vodiče izolanty
  zborník (príspevkov)
  (2) - článok
  kniha

  kniha

 2. Diagnostika '09 : Mezinárodní konference. Srní, Czech Republic, 9.-11.9.2009
  Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2009
  ISBN 978-80-7043-793-3
  meranie elektrických veličín technická diagnostika elektrické prístroje elektrotechnické zariadenia elektrotechnické materiály vodiče izolanty
  zborník (príspevkov)
  (5) - článok
  kniha

  kniha

 3. GM electronic. Katalog 2008
  Praha : GM Electronic, 2008 . - 485 s
  elektronické materiály elektrotechnické materiály
  firemná literatúra
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Elektrotechnické materiály vyrábané práškovou metalurgiou : Bakalárska práca
  Cibuľa Michal  Šuba Roland (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZl, 2007
  MTF ; . - 53 s 1 CD-ROM
  elektrotechnické materiály prášková metalurgia železný prášok kompozity
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Electrical engineering materials
  Pokharel Bhadra Prasad  Karki Nava Raj
  Oxford : Alpha Science International, 2007 . - 214 s
  ISBN 978-1-84265-297-8
  elektrotechnické materiály
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0002
  kniha

  kniha

 6. Diagnostika '07 : Mezinárodní konference. Nečtiny, Czech Republic, 11.-13.9.2007
  .
  Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2007
  ISBN 978-80-7043-557-1
  meranie elektrických veličín technická diagnostika elektrické prístroje elektrotechnické zariadenia elektrotechnické materiály vodiče izolanty
  zborník (príspevkov)
  (4) - článok
  kniha

  kniha

 7. Diagnostika '05 : Mezinárodní konference : Nečtiny, ČR, 6.- 8. 9. 2005
  .
  Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2005
  meranie elektrických veličín technická diagnostika elektrické prístroje elektrotechnické zariadenia elektrotechnické materiály vodiče izolanty
  zborník
  (10) - článok
  kniha

  kniha

 8. Elektrotechnologie : Materiály a technologie v elektronice a elektrotechnice
  Šavel Josef 
  4.rozš.vyd.
  Praha : BEN - technická literatura, 2005 . - 314 s
  ISBN 80-7300-190-X
  elektrotechnické materiály elektronika polovodičové materiály polovodičové štruktúry technológia výroby polovodičových štruktúr Mikroelektronika optoelektronika vákuová technika plošné spoje
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  Elektrotechnologie

  kniha

 9. Úvod do elektrotechnických materiálů
  Lipták Jan  Sedláček Josef
  1. vyd
  Praha : ČVUT, 2005 . - 168 s
  ISBN 80-01-03191-8
  elektrotechnické materiály
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2100
  kniha

  kniha

 10. Elektrotechnické materiály
  Olach Ondrej ; E140  Milovská Soňa ; E140
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2004 . - 147 s
  ISBN 80-227-2011-9
  elektrotechnické materiály materiálové inžinierstvo náuka o materiáloch
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI80120
  kniha

  kniha