Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh sanácie panelovej nosnej konštrukcie po požiari
  Abrahoim Iyad ; 010110  Boček Július Ondruš Peter
  Sanácia betónových konštrukcií : . S. 133-138
  trhliny požiare stenový panel cracks fire wall panel
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Comparison of simplified and advanced design methods for determining mechanical resistance of timber structures exposed to fire
  Kamenická Zuzana ; 010190  Sandanus Jaroslav ; 010190
  International Wood Products Journal . Vol. 8, no. 2 (2017), s. 88-93
  timber fire resistance timber structures fire design methods mechanical resistance
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Riešenie vedenia tepla v PHP
  Klabník Maroš ; 010250 
  Juniorstav 2017 : . USB kľúč, [9] s.
  2D heat transfer fire PHP programing language
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Charring rate of timber structures in fire
  Kamenická Zuzana ; 010190  Sandanus Jaroslav ; 010190
  INTERFACES - architecture, engineering, science - IASS 2017 : . USB kľúč, [10] s.
  timber fire charring rate advanced methods charring depth
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Gas chromatographic determination of fatty acids in oils with regard to the assessment of fire hazard / aut. Alica Bartošová, Tomáš Štefko
  Bartošová Alica ; 065000  Štefko Tomáš ; 065000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 25, no. 40 (2017), s. 73-82
  gas chromatography oil fire
  http://www.mtf.stuba.sk/docs//doc/casopis_Vedecke_prace/40/9_VP40_UIBE.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Simplified and advanced design methods for mechanical resistance of timber structures
  Kamenická Zuzana ; 010190  Sandanus Jaroslav ; 010190
  Wood & Fire Safety : . USB kľúč, s. 129-136
  drevené konštrukcie mechanická odolnosť timber structures fire design methods mechanical resistance
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Changes in structure and content humic substances in soil during the laboratory simulated fires / aut. Maroš Sirotiak, Alica Bartošová
  Sirotiak Maroš ; 065100  Bartošová Alica ; 065000
  Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava: Řada bezpečnostní inženýrství : . Vol. 11, no. 1 (2016), s. 42-48
  fire soil organic matter
  https://www.fbi.vsb.cz/export/sites/fbi/.content/sys-cs/resource/pdf/veda-a-vyzkum/sbornik/2016-1-transactions.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 8. Service installation shaft as type of the path spreading fire in timber frame residential building
  Kostelník Radovan ; 010180  Olbřímek Juraj ; 010180
  ATF 2016 : . USB kľúč, s. 192-196
  service installation shaft fire timber frame fire safety
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Mechanical resistance of timber structures in fire
  Kamenická Zuzana ; 010190  Botló Michal ; 010190
  Interdisciplinarity in theory and practice . No. 11 (2016), online, s. 85-90
  fire timber structures mechanical resistance fire resistance
  https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://itpb.eu/pdf/2016-3/17-+Kamenicka+Z.+-+Botlo+M..pdf&wmode=transparent
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 10. Heat Transfer in a Concrete Composite Cross-Section
  Klabník Maroš ; 010250  Králik Juraj ; 010250
  Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series . Vol. 16, no. 2 (2016), online, s. 61-66
  heat transfer fire ANSYS nonlinear thermal properties
  https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/tvsb.2016.16.issue-2/tvsb-2016-0015/tvsb-2016-0015.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok