Výsledky vyhľadávania

 1. Počítačová podpora v archeológii 18/2019 : zborník abstraktov. Kočovce, 29. 5. - 31. 5. 2019
  (ed.) Hladíková, Katarína, (ed.) Lieskovský, Tibor, ; 010130 (ed.) Rášová, Alexandra, ; 010130 (ed.) Pavúk, Peter, (ed.) Demján, Peter,
  Počítačová podpora v archeológii 18. Kočovce, Slovenská republika 29. - 31. 5. 2019
  1. vyd.
  Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019 . - 53 s.
  ISBN 978-80-7308-915-3
  archeológia archaeology GIS digitálna fotogrametria digital photogrammetry 3D modelovanie 3D modeling
  zborník
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  (2) - článok
  kniha

  kniha

 2. Počítačová podpora v archeológii opäť v Kočovciach
  Rášová Alexandra ; 010130 
  Spektrum : . Roč. 25, č. 2 (2019), s. 24-25
  konferencia conference GIS archeológia archaeology
  https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/informacie_o/diani_na_stu/spektrum/2019-2020/02.pdf
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 3. Web GIS application of water reservoirs around the town of Banská Štiavnica
  Soldánová Veronika ; 010160  Čistý Milan ; 010160
  Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra. 26. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV : . CD-ROM, s. 290-291
  webová aplikácia shiny leaflet vodná nádrž GIS Banská Štiavnica
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 4. Počítačová podpora v archeológii 2019
  Gálová Linda  Rášová Alexandra ; 010130
  Geodetický a kartografický obzor : . Roč. 65, (107), č. 10 (2019), online, s. 248-250
  archeológia archaeology konferencia conference GIS GIS
  http://egako.eu/wp-content/uploads/2019/10/gako_2019_10.pdf
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 5. Aggregation of uncertain information and its implementation in geographic information systems and spatial databases
  Ďuračiová Renata ; 010130  Muňko Milan ; 010130 Caha Jan
  Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics : . S. 153-158
  GIS fuzzy set aggregation operator
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Finalización del mapeo de Uaxactun : resultados de LiDAR y topográfia de la temporada 2016 del Proyecto Arqueológico Regional Uaxactun
  Drápela Tomáš  Lieskovský Tibor ; 010130 Kováč Milan
  XXXI Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala 2017 : . S. 571-582
  GIS LiDAR Uaxactun
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Excavaciones del observatorio astrónomico del Grupo E, Uaxactum : resultados de las investigaciones recientes
  Kováč Milan  Drápela Tomáš Lieskovský Tibor ; 010130
  XXXI Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala 2017 : . S. 341-352
  archeoastronomy Uaxactun GIS
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Integration of spatial data representing buildings by determining the degree of similarity
  Ďuračiová Renata ; 010130  Igondová Magdaléna
  Czech Journal of Civil Engineering : . Vol. 3, iss. 1 (2017), online, s. 29-35
  spatial data integration integrácia priestorových dát identification identifikácia similarity measure miera podobnosti GIS buildings budovy
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 9. Análisis del uso de LiDAR en el Área de Uaxactun
  Lieskovský Tibor ; 010130  Kováč Milan Drápela Tomáš
  Nuevas Excavaciones en Uaxactun VIII. : . online, s. 214-244
  LIDAR GIS Uaxactun
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 10. Flood Mapping in GIS Environment
  Šoltész Andrej ; 010170  Baroková Dana ; 010170 Kamel Ammar Hatem
  Inovatívne informačno-komunikačné technológie vo vodnom hospodárstve : . S. 45-55
  unsteady water flow simulation floodplain analysis flood mapping GIS MIKE 11
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok