Výsledky vyhľadávania

 1. SRTM2gravity: an ultrahigh resolution global model of gravimetric terrain corrections
  Hirt Christian  Yang Meng Kuhn Michael Bucha Blažej ; 010130 Kurzmann Andre Pail Roland
  Geophysical Research Letters . Vol. 46, Iss. 9 (2019), s. 4618-4627
  terrain correction digital terrain model Earth gravity model terénna korekcia digitálny model terénu globálne modely tiažového poľa Zeme
  https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2019GL082521
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Cap integration in spectral gravity forward modelling up to the full gravity tensor
  Bucha Blažej ; 010130  Hirt Christian Kuhn Michael
  Journal of geodesy / . Vol. 93, no. 9 (2019), s. 1707-1737
  Earth gravity model spherical harmonics digital terrain model tiažové pole Zeme sférické harmonické funkcie digitálny model terénu
  https://link.springer.com/article/10.1007/s00190-019-01277-3
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. A numerical study of residual terrain modelling (RTM) techniques and the harmonic correction using ultra-high-degree spectral gravity modelling
  Hirt Christian  Bucha Blažej ; 010130 Yang Meng Kuhn Michael
  Journal of geodesy / . Vol. 93, no. 9 (2019), s. 1469-1486
  residual terrain model (RTM) gravity field digital terrain model reziduálny terénny model (RTM) tiažové pole digitálny model terénu
  https://link.springer.com/article/10.1007/s00190-019-01261-x
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. Using UAV Photogrammetry for the creation of digital terrain models
  Fencík Róbert ; 010130  Bučo Michal
  Innovations in Geodesy, Cartography, Real Estate Management and Surface Water Protection : . S. 18
  aerial photographs letecké snímky digital terrain model digitálny model terénu výšková presnosť vertical accuracy
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 5. Map precision and it°s importance in sewer system assessments
  Rusnák Dušan ; 010280  Dubcová Mária ; 010280 Holubec Michal ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280
  AQUA 2016 : . CD-ROM, s. 67-73
  digital terrain model sewage network rainfall-runoff
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Mračno bodov ako zdroj dát pre tvorbu DMR
  Bobáľ Peter  Fraštia Marek ; 010140 Ivaňák Marek
  GIS Ostrava 2015 : . online, [8] s.
  letecké laserové skenovanie digitálny model terénu LIDAR obrazové skenovanie airborne laser scanning digital terrain model optical scanning
  http://gis.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2015/sbornik/papers/gis2015541c0dd120f55.pdf
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  (1) - článok
  článok

  článok

 7. Probabilistic visibility analysis in GIS using digital elevation model "DMR-3.5"
  Rášová Alexandra ; 010130 
  Juniorstav 2015 : . CD-ROM, [8] s.
  visibility viditeľnosť digital terrain model digitálny model reliéfu GIS
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Comparison of Different Methods to Determine Geopotential Numbers in the Slovak National Levelling Network
  Majkráková Miroslava ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 Zahorec Pavol Droščák Branislav
  Geodetické základy a geodynamika 2015 : . USB kľúč, s. 25
  Bouguer anomaly Bouguerova anomália digital terrain model digitálny model reliéfu výškový systém vertical system
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 9. Different Ways to Treat the Position of Computation Point in Residual Terrain Modeling
  Ďuríčková Zuzana ; 010130  Janák Juraj ; 010130 Zahorec Pavol Papčo Juraj ; 010130
  11th Slovak Geophysical Conference : . CD-ROM, s. 41
  global geopotential model globálny geopotenciálny model residual terrain model (RTM) reziduálny terénny model (RTM) digital terrain model digitálny model reliéfu
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok