Výsledky vyhľadávania

 1. Anorganická a organická chémia. Návody na cvičenia CD-ROM / aut. Anna Michalíková, Maroš Sirotiak ; Maroš Soldán, Ján Reguli
  Michalíková Anna ; M5000  Sirotiak Maroš ; M5000 Soldán Maroš ; M5000 (rec.) Reguli Ján ; 040210 (rec.)
  1. vyd.
  Trnava AlumniPress 2015 . - 203 s.
  ISBN 978-80-8096-211-1
  anorganická chémia organická chémia
  https://is.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 2. Halogénderiváty v životnom a pracovnom prostredí
  Vajda Marek ; M  Blinová Lenka (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 169 . - 58s CD
  Occupational Health and Safety workplace pracovné prostredie životné prostredie organická chémia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87319
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Odhalené tajomstvá chémie
  Balog Miroslav  Tatarko Miroslav ; C2190 a kol.
  Bratislava : Veda, 2008 . - 523 s
  ISBN 978-80-224-0957-5
  chémia biochémia organická chémia
  monografia
  (15) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Organická chemie I
  Svoboda Jiří  a kol.
  1. vyd (dotisk 2007)
  Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2007 . - 310 s
  ISBN 978-80-7080-561-9
  organická chémia
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  Organická chemie I

  kniha

 5. Jak porozumět organické chemii
  Pacák Josef 
  2. vyd
  Praha : Univerzita Karlova, 2007 . - 305 s
  ISBN 978-80-246-1354-3
  organická chémia
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0110
  kniha

  kniha

 6. Organická chemie
  McMurry John 
  Brno : VUTIUM, 2007 . - 1176 s príl
  ISBN 978-80-214-3291-8
  organická chémia
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0110
  kniha

  kniha

 7. Organická chemie pro gymnázia
  Pečová Danuše 
  2. vyd., reprint
  Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2005 . - 127 s
  ISBN 80-7182-142-X
  organická chémia
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 8. The Systematic Identification of Organic Compounds : Solutions Manual
  8.Edition
  Danvers : John Wiley & Sons, 2004 . - 403 s. Tabuľky
  ISBN 0-471-46690-5
  organická chémia
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FCHPT0001
  kniha

  kniha

 9. The Systematic Identification of Organic Compounds
  8.Edition
  Danvers : John Wiley & Sons, 2004 . - 723 s. Tab.,grafy,index
  ISBN 0-471-45165-7
  organická chémia
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FCHPT0001
  kniha

  kniha

 10. Preverovanie a hodnotenie vedomostí žiakov v predmete organická chémia : Záverečná práca
  Lukáčiová Andrea  Hambalík Alexander (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2002
  MTF ; . - 56 s
  didaktické testy organická chémia inžinierska pedagogika
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha