Výsledky vyhľadávania

 1. Diffusion induced changes in cast and wrought M2 high-speed steel subject to homogenisation annealing / aut. Alexander Chaus, Martin Sahul, Matej Bračík
  Chaus Alexander ; 063300  Sahul Martin ; 061000 Bračík Matej ; 063000
  Diffusion Foundations . Vol. 22, (2019), s. 24-33
  high-speed steel annealing carbides decomposition Dissolution diffusion
  https://www.scientific.net/DF.22.24
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Modeling of radionuclide transport in porous media: a review of recent studies
  Medveď Igor ; 010240  Černý Robert
  Journal of Nuclear Materials . Vol. 526, (2019), [16] s., art. no. 151765
  diffusion adsorption radioactive decay advection
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Radionuclide migration from a fracture toward a granite matrix at the Josef Underground laboratory / aut. Milan Zuna, Václava Havlová, Dagmar Trpkošová, Dana Barátová, Libor Gvoždík, Karel Sosna, Jan Smutek, Lubomír Staš, Kamil Souček
  Zuna Milan  Havlová Václava Trpkošová Dagmar Barátová Dana ; 036000 Gvoždík Libor Sosna Karel Smutek Jan Staš Lubomír Souček Kamil
  Procedia Engineering . Vol. 191, EUROCK 2017 : Symposium od the international society for rock mechanics. Ostrava, Czech Republic. June 20-22, 2017 (2017), s. 1056-1067
  geological repositories migration Radionuclides underground laboratory diffusion
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817324190
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. A workflow to process 3D+time microscopy images of developing organisms and reconstruct their cell lineage
  Faure Emmanuel  Savy Thierry Rizzi Barbara Melani Camilo Stašová Oľga ; 010220 Špir Róbert ; 010220 Čunderlík Róbert ; 010220 Kollár Jozef ; 010220 Remešíková Mariana ; 010220 Mikula Karol ; 010220
  Nature Communications . Vol. 7, (2016), online, [10] s.
  sea-urchin embryo fluorescence microscopy living cells segmentation zebrafish embryogenesis equations diffusion proteins tracking
  http://www.nature.com/articles/ncomms9674
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 5. Analýza vodonepriepustnosti betónu
  Bilčík Juraj ; V110  Sonnenschein Róbert ; V110
  Projekt - stavba . Roč. 10, č. 1 (2015), s. 10-11
  vodonepriepustný betón absorpcia difúzia permeabilita watertight concrete absorption diffusion permeability
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Evolution of phases in Al55Ni30Pd15 alloy at temperatures up to 600°C
  Kolesár Vladimír ; M1000  Priputen Pavol ; M1000 Bednarčík J. Černičková Ivona ; M130 Svoboda Michal Drienovský Marián ; M1000 Janovec Jozef ; M1000
  Intermetallics . Vol. 46 (2014), s. 141-146
  intermetallics diffusion diffraction
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 7. Diffuse characteristics of window frame gasket system
  Kamenický Ľuboš ; V180  Palko Milan ; V180 Puškár Anton ; V180
  Advanced Materials Research : . Vol. 855, (2014), s. 134-137
  diffuse resistance diffusion difúzia difúzny odpor drevené okno functional gap funkčná škára gap diffuse conduction gasket system measurement meranie škárová difúzna vodivosť tesniaci systém wooden window frame
  článok z periodika
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Difúzne vlastnosti tesniaceho systému okennej konštrukcie
  Kamenický Ľuboš ; V180 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . s.CD-ROM, s.575-579
  diffuse resistance diffusion difúzia difúzny odpor drevené okno functional gap funkčná škára gap diffuse conduction gasket system measurement meranie škárová difúzna vodivosť tesniaci systém wooden window frame
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - dizertačná práca
  (1) - článok
  článok

  článok

 9. Difúzne zváranie kovových materiálov
  Michalka Jozef ; M  Turňa Milan (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  výrobné technológie Production Technologies control quality diffusion difúzia kovové materiály difúzne zváranie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102481
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. The x-ray diffraction study of Cu-Zn couple on steel substrate
  Adamech Marek ; M1000  Kusý Martin (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  Materials Engineering diffusion zinc meď difúzia zinok
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91026
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha