Výsledky vyhľadávania

 1. Požiarna bezpečnosť stavieb / aut. Vladimír Mózer
  Mózer Vladimír 
  1. vydanie
  Bratislava : Vydavateľstvo Eurostav, 2017 . - 257 s.
  ISBN 978-80-89228-50-8
  požiarna bezpečnosť budov protipožiarna ochrana požiarnotechnické charakteristiky požiarne riziko stavebné konštrukcie únikové cesty
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha

 2. Design of flood protection measures in lowland regions of Slovakia
  Kelčík Stanislav ; V170  Pindjaková Tatiana ; V170 Šoltész Andrej ; V170
  Abstract Book. 10th International Miklós Iványi PhD & DLA Symposium . [1] p.
  detention reservoir flood protection hydraulic design hydraulický návrh polder protipožiarna ochrana
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 3. Problematika návrhu vodovodných prípojok pri napojení vonkajších hydrantov
  Jánošková Taťjana ; V290 
  Sanhyga 2014 : . S. 143-146
  fire protection protipožiarna ochrana
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Životný cyklus intumescentných náterov
  Petrík Peter ; M  Tureková Ivana (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012 . - 46s CD ROM
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Health and Safety recycling fire protection recyklácia protipožiarna ochrana
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92076
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Počítačové modelovanie a experimentálne overenie požiarneho vetrania v nákupných centrách v priamej nadväznosti na bezpečnú evakuáciu osôb
  Mikolai Imrich ; V180  Kašuba Milan
  FIRECO 2011 : . s.229-235
  počítačové modelovanie protipožiarna ochrana
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Požiadavky na protipožiarnu ochranu skladov s nebezpečnými látkami : Diplomová práca
  Horváthová Michaela  Balog Karol (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011
  MTF ; . - 78
  fire protection nebezpečné látky požiarne riziko protipožiarna ochrana horľavé kvapaliny integrovaná bezpečnosť Integrated Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75527
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Materiály v protipožiarnej ochrane : Vysokoškolská učebnica
  Kačíková Danica  Balog Karol ; M5000 Tureková Ivana ; M5000 Mitterová Iveta Osvald Anton (rec.) Netopilová Miroslava (rec.) Kačík František (rec.)
  1. vyd.
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2011 . - 367 s
  ISBN 978-80-228-2317-3
  protipožiarna ochrana
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  (1) - dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF4100
  kniha

  kniha

 8. Využitie metódy digitálnej fotogrametrie pri testovaní protipožiarnej ochrany tunelového ostenia
  Chlepková Miroslava 
  Skúšanie a kalibrácia geodetických a fotogrametrických systémov : . s.nestr.
  digital photogrammetry digitálna fotogrametria fire protection protipožiarna ochrana tunelové ostenie tunnel lining
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Možnosť eliminácie možných následkov požiarov pomocou kvalitne spracovanej dokumentácie protipožiarne bezpečnostného riešenia budovy
  Kašuba Milan 
  Environmentálne a bezpečnostné aspekty požiarov a havárií 2010 : . s.123-133
  protipožiarna ochrana grafické značky požiarnej ochrany kreslenie kreslenie požiarnej ochrany zjednotenie fire protection graphic marks of fire safety drawing drawing of fire safety design union
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Fire Safety Plans of Buildings - 1st Part
  Kašuba Milan 
  Fire Engineering : . s.127-130
  fire protection protipožiarna ochrana grafické značky požiarnej ochrany kreslenie požiarnej ochrany kreslenie zjednotenie graphic marks of fire safety drawing of fire safety design drawing union
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok