Výsledky vyhľadávania

 1. Photogrammetric measurement of concrete panel deformations during load test
  Marčiš Marián ; 010140  Fraštia Marek ; 010140 Augustín Tomáš ; 010110
  SGEM 2017. 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 17. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing : . S. 195-202
  photogrammetry deformation measurement
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Measurement of flat slab deformations by the multi-image photogrammetry method
  Marčiš Marián ; 010140  Fraštia Marek ; 010140 Augustín Tomáš ; 010110
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 25, no. 4 (2017), s. 19-25
  photogrammetry deformation measurement flat slab strain load test
  https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/sjce.2017.25.issue-4/sjce-2017-0019/sjce-2017-0019.pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 3. Measurement of building components deformations by the methods of digital photogrammetry
  Fraštia Marek ; 010140  Marčiš Marián ; 010140 Bajtala Marek ; 010140 Trhan Ondrej ; 010140
  SGEM 2016. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Book 2. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing : . S. 955-962
  photogrammetry deformation measurement videogrammetry building components dynamic deformation processes
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Kontrola kvality stavebných prvkov a konštrukcií geodetickými metódami
  Ježko Ján ; V140 
  Konstrukce . Roč. 13, č. 4 (2014), s. 82-88
  building constructions deformation measurement geodetic monitoring geodetický monitoring meranie posunov stavebné konštrukcie
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. Deformation Measurement of the Bridge Most Slobody Using TLS
  Erdélyi Ján ; V140  Lipták Imrich ; V140 Kyrinovič Peter ; V140 Kopáčik Alojz ; V140
  Aktualne problemy w geodezji inzinieryjnej : . s.33
  bridge deformation measurement meranie posunov most terestrické laserové skenovanie terrestrial laser scanning
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 6. Základné meranie posunov a pretvorení Mosta Slobody
  Erdélyi Ján ; V140 
  Juniorstav 2013 : . s.CD-ROM, [6] s.
  bridge structure deformation measurement initial measurement meranie posunov mostná konštrukcia terestrické laserové skenovanie terrestrial laser scanning základné meranie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Určovanie pretvorení stien železobetónovej nádrže použitím TLS
  Špánik Peter ; V  Erdélyi Ján (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography terrestrial laser scanning deformation measurement železobetónová nádrž terestrické laserové skenovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80316
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Meranie deformácií polotuhého prípoja metódou konvergentnej fotogrametrie
  Marčiš Marián ; V140  Fraštia Marek ; V140
  Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2013 : . s.237-246
  deformácie deformation measurement digital photogrammetry digitálna blízka fotogrametria oceľové konštrukcie Steel structure
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=274409
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Geodetický monitoring objektov vodného diela Gabčíkovo
  Lukáč Štefan ; V140  Prvý Martin
  Vplyv vodných stavieb na tvorbu a ochranu územia [elektronický zdroj] : . s.7-15
  deformation measurement measuring system merací systém meranie posunov monitoring monitoring
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Modernizácia online systému GeoMonitor na plavebných komorách VD Gabčíkovo
  Gróf Vladimír  Lukáč Štefan ; V140
  Vplyv vodných stavieb na tvorbu a ochranu územia [elektronický zdroj] : . s.17-24
  bezpečnosť data collection deformation measurement meranie posunov monitoring monitoring safety universal robotic station univerzálna robotizovaná stanica zber dát
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok