Výsledky vyhľadávania

 1. Automated sphere segmentation from point clouds
  Honti Richard ; 010140  Erdélyi Ján ; 010140 Kopáčik Alojz ; 010140
  Pollack Periodica : . Vol. 15, no. 3 (2020), s. 15-25
  automated data processing point cloud sphere segmentation laser scanning sphere fitting
  https://akjournals.com/view/journals/606/15/3/article-p15.xml
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. Hardly accessible morphological structures - geological mapping and accuracy analysis of SfM and TLS surveying technologies
  Pukanská Katarína  Bartoš Karol Hideghéty Andrej ; 010140 Kupčíková Klaudia Kseňak Ľubomír Janočko Juraj Gil Marcin Frackiewicz Pawel Prekopová Marta Ďuriska Igor Mižák Jozef
  Acta Montanistica Slovaca . Vol. 25, No. 4 (2020), online, s. 479-493
  photogrammetry laser scanning surveying structural analysis Central Carpathian Paleogene Basin Spišská Magura region
  https://doi.org/10.46544/AMS.v25i4.04
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 3. Úplná súčtová viditeľnosť ako spôsob vizualizácie terénu
  Rášová Alexandra ; 010130  Lieskovský Tibor ; 010130
  Počítačová podpora v archeológii 18/2019 : . S. 42
  totálna viditeľnosť total viewshed vizualizácia visualization laserové skenovanie laser scanning
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 4. Výsledky práce geodeta zo Stavebnej fakulty STU v časopise Science
  Rášová Alexandra ; 010130 
  Stavebníctvo 2019 : . S. 26
  geodézia geodesy laserové skenovanie laser scanning Guatemala
  kapitola(článok) z dokumentu
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 5. Photogrammetric measurement of a wooden truss
  Marčiš Marián ; 010140  Fraštia Marek ; 010140
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 26, no. 4 (2018), s. 1-10
  photogrammetry structure from motion laser scanning point cloud cultural heritage
  https://content.sciendo.com/view/journals/sjce/26/4/article-p1.xml
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 6. Kombinované letecké a terestrické laserové skenovanie na inžinierskogeologické analýzy
  Fraštia Marek ; 010140  Marčiš Marián ; 010140 Sokol Štefan ; 010140
  Geodézie a Důlní měřictví 2018 : . USB kľúč, [12] s.
  laserové skenovanie skalný masív laser scanning rock massif
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Monitorovanie erózneho výmoľa - prípadová štúdia v Turej Lúke
  Nosko Radovan ; 010160  Výleta Roman ; 010160 Maliariková Marcela ; 010160 Danáčová Michaela ; 010160
  Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra. 24. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV : . CD-ROM, s. 189-200
  gully erosion digital elevation model laser scanning ground surveying technology
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Combined Geodetic and Geophysical Modelling of a Religious Building
  Pánisová Jaroslava  Murín Igor Pašteka Roman Haličková Jana Brunčák Peter Pohánka Vladimír Papčo Juraj ; 010130 Milo Peter
  11th Slovak Geophysical Conference : . CD-ROM, s. 48
  microgravity method mikrogravimetria laser scanning laserové skenovanie GPR crypt detection detekcia krýpt cultural heritage kultúrne dedičstvo
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 9. Technológie priestorového modelovania krajiny a objektov - prístupy a aplikácie : zborník referátov z vedecko-odborného seminára s medzinárodnou účasťou pri príležitosti 100. výročia narodenia prof. Dr. Ing. P. Gála, DrSc. elektronický zdroj
  Fraštia, Marek, ; V140 (ed.) Ježko, Ján, ; V140 (ed.) Marčiš, Marián, ; V140 (ed.) Lukáč, Štefan, ; V140 (ed.)
  Technológie priestorového modelovania krajiny a objektov - prístupy a aplikácie 27 16.6.2014 Bratislava, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014 . - CD ROM, 175 s.
  ISBN 978-80-227-4158-3
  laserové skenovanie geodézia fotogrametria photogrammetry geodesy laser scanning
  zborník
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (13) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 10. Využitie TLS na meranie a zobrazenie digitálneho modelu reliéfu pre potreby určovania objemov
  Bajtala Marek ; V140  Sokol Štefan ; V140 Lipták Miroslav ; V140
  Technológie priestorového modelovania krajiny a objektov - prístupy a aplikácie : . CD ROM, [11] s.
  digital model digitálny model reliéfu laser scanning objem terestrické laserové skenovanie volume
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=294021
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok