Výsledky vyhľadávania

 1. Inaccuracies of industrial robot positioning and methods of their correction / aut. Milan Marônek, Jozef Bárta, Jozef Ertel
  Marônek Milan ; 063700  Bárta Jozef ; 063700 Ertel Jozef ; M3000
  Tehnički Vjesnik - Technical Gazette . Vol. 22, iss.5 (2015), s. 1207-1212
  accuracy correction robot
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=216675
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. Translačné kódy so samoopravnými vlastnosťami
  Chňupa Peter ; E  Farkaš Peter (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 35 s
  Telekomunikácie Telecommunications correction detection error block linear korekcia detekcia kód chyba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65449
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 3. Zvýšená nepriezvučnosť konštrukcií - vplyv na plošnú hmotnosť hrúbku deliacej steny
  Tomašovič Peter ; V180  Gašparovičová Viera ; V180
  Noise and vibration in practice. Hluk a kmitanie v praxi. : . s.117-120
  airborne sound insulation budova building correction korekcia vzduchová nepriezvučnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Vplyv snehu na variáciu tiažového zrýchlenia na observatóriu Conrad
  Mikolaj Michal 
  Juniorstav 2013 : . CD-ROM, [6] s.
  correction Gravitácia Gravity korekcia sneh sneh ako vodný ekvivalent snow snow water equivalent
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Tvorba a hodnotenie didaktického testu na preverovanie a hodnotenie vedomostí študentov v zvolenom predmete
  Sahuľ Michal ; M  Labašová Eva (škol.) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 74 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects reliability classification correction validita klasifikácia oprava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80977
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. The effect of precipitation corrections on the dependence structure of storm characteristics
  Gaál Ladislav ; V160  Molnár Peter Szolgay Ján ; V160
  Urban challenges in rainfall analysis : . s.33-37
  correction dependence duration intensity intenzita oprava precipitation amount precipitation events Switzerland Švajčiarsko trvanie úhrn zrážok závislosť zrážkové udalosti
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Odhad presnosti určenia korekcií absolútnych gravimetrických meraní
  Mikolaj Michal 
  Juniorstav 2012[elektronický zdroj] : . s.nestr.
  atmosféra atmosphere correction Gravity korekcia tiažové zrýchlenie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Processing of Calibration Measurements on EZB-3
  Hašková Veronika ; V140  Lipták Miroslav ; V140
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 19, No. 4 (2011), s.18-23
  calibration correction kalibrácia polynomial series polynomický rad trigonometric series trigonometrický rad oprava
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Polohový servopohon s LM PM
  Sarňák Michal ; E  Žalman Milan (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 50 s
  priemyselná informatika Industrial Informatics lineárny motor correction linear motor
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=60733
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Údržba a opravy strojov : Bakalárska práca
  Kubík Ivan  Pecháček František (škol.) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011
  MTF ; . - 53 s., CD-ROM
  correction oprava údržba výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62550
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha