Výsledky vyhľadávania

 1. Methods of Evaluating the Wear Resistance of the Contact Surfaces of Rolling Bearings / aut. Kostiantyn Svirzhevskyi, Oleg Zabolotnyi, Anatolii Tkachuk, Valentyn Zablotskyi, Dagmar Cagáňová
  Svirzhevskyi Kostiantyn  Zabolotnyi Oleg Tkachuk Anatolii Zablotskyi Valentyn Cagáňová Dagmar ; 064000
  Advanced Manufacturing Process II : . S. 453-463
  tests wear rate
  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-68014-5_45
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Determination of Eigenfrequencies of Steel Cylindrical Storage Tank
  Konečná Lenka ; 010250  Baláž Ľubomír ; 010250
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 769, (2015), s. 218-224
  vlastná frekvencia fluid ANSYS tests cylindrical storage tank 3D computing model
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Zmena mechanických vlastností formovacej zmesi so spojivom na báze bielkovín pri dlhodobom skladovaní
  Kučerák Patrik ; M  Šuba Roland (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2014 ; Študijný program : 188 . - 64s CD
  priemyselné a umelecké zlievarenstvo Industrial and Art Foundry tests bielkoviny spojivo skúšky formovacie zmesi
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99701
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Vytvrdzovanie formovacej zmesi so spojivom na báze bielkovín teplom
  Troják Patrik ; M  Šuba Roland (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 26.06.2014 ; Študijný program : 178 . - 44s CD
  výrobné technológie Production Technologies tests binder skúšky spojivo formovacia zmes
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112316
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh opatrení na zlepšenie procesu prijímacieho konania v podniku Steel Form, spol. s r.o.
  Ochotnický Eduard ; M  Novotná Ivana (škol.) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant tests testy prijímacie konanie výber zamestnancov analýza práce
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78976
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Pevnostné vlastnosti formovacích zmesí so spojivom na báze bielkovín
  Maruškinová Zuzana ; M  Šuba Roland (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2012 . - 61 s
  priemyselné a umelecké zlievarenstvo Industrial and Art Foundry tests binder skúšky spojivo formovacie zmesi
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67684
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Automatický generátor testov pre sekvenčné obvody s využitím ATPG ATALANTA
  Bednár Marian ; I100  Gramatová Elena (škol.) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 58 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks tests testovanie ATPG sekvenčné obvody
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81271
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 8. Môžu študenti zvládnuť Matematiku na SjF STU v Bratislave?
  Záhonová Viera ; J0080 
  Moderní matematické metody v inženýrství [elektronický zdroj] : . s.132-136
  výučba matematiky testy tests teaching mathematics
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Experimentálna analýza vplyvu externého predpätia veľkej excentricity na spojité nosníkové systémy
  Sedlák Ján ; V110  Chandoga Milan ; V110
  Betonárske dni 2010 : . s.399-404
  dodatočné predpínanie experimentálne skúšky external tendons externé predpätie modelovanie models post-tensioning predpätý betón prestressed concrete tests
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Vyhodnocovanie tvárniteľnosti kovov pomocou počítača
  Kudlej Martin  Sobota Róbert (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010
  MTF ;
  výrobné technológie Manufacturing Technologies evaluation tvárniteľnosť vyhodnocovanie skúšky počítače tests
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52457
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha