Výsledky vyhľadávania

 1. Posúdenie betónových konštrukcií existujúcich panelových budov
  Harvan Ivan ; V110 
  Správa budov . Roč. 5, č. 1 (2011), s.32-34
  betónová konštrukcia concrete structure flooring panel panel joints panelové budovy priestorová tuhosť space stiffness stenový panel styky panelov wall panel
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Posudzovanie základov panelových budov pri ich dodatočných rekonštrukciách a nadstavbách
  Harvan Ivan ; V110  Hulla Jozef ; V150
  Statika stavieb 2011 : . s.219-228
  betónová konštrukcia building foundations concrete structure flooring panel panel buildings panel joints panelové budovy priestorová tuhosť stenový panel stropný panel wall panel základy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Posúdenie zvislých tlakových síl v stenách panelových domov podľa STN EN 1992-1-1
  Harvan Ivan ; V110 
  Betonárske dni 2010 : . s.295-300
  flooring panel panel house panel joints panelové budovy priestorová tuhosť space stiffness stenový panel stropný panel styky panelov wall panel
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok