Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh sanácie panelovej nosnej konštrukcie po požiari
  Abrahoim Iyad ; 010110  Boček Július Ondruš Peter
  Sanácia betónových konštrukcií : . S. 133-138
  trhliny požiare stenový panel cracks fire wall panel
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Posúdenie normálových a šmykových síl v stenových paneloch bytových domov podľa EN 1992-1-1
  Abrahoim Iyad ; V110 
  21. betonářské dny 2014 : . [8] s.
  stenový panel únosnosť panela stenový styk wall panel strength of panel wall contact
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Výpočet únosnosti a poddajnosti zvislých stykov nosných stien panelových domov podľa EN 1992-1-1
  Abrahoim Iyad ; V110 
  21. betonářské dny 2014 : . [10] s.
  stenový panel šmyková únosnosť hmoždinky stenový styk wall panel shear resistance anchors wall contact
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 4. Posúdenie betónových konštrukcií existujúcich panelových budov
  Harvan Ivan ; V110 
  Správa budov . Roč. 5, č. 1 (2011), s.32-34
  betónová konštrukcia concrete structure flooring panel panel joints panelové budovy priestorová tuhosť space stiffness stenový panel styky panelov wall panel
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Posudzovanie základov panelových budov pri ich dodatočných rekonštrukciách a nadstavbách
  Harvan Ivan ; V110  Hulla Jozef ; V150
  Statika stavieb 2011 : . s.219-228
  betónová konštrukcia building foundations concrete structure flooring panel panel buildings panel joints panelové budovy priestorová tuhosť stenový panel stropný panel wall panel základy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Posúdenie zvislých tlakových síl v stenách panelových domov podľa STN EN 1992-1-1
  Harvan Ivan ; V110 
  Betonárske dni 2010 : . s.295-300
  flooring panel panel house panel joints panelové budovy priestorová tuhosť space stiffness stenový panel stropný panel styky panelov wall panel
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok