Výsledky vyhľadávania

 1. Deformation induced topographic effects in inversion of temporal gravity changes: First look at Free Air and Bouguer terms
  Vajda Peter  Zahorec Pavol Papčo Juraj ; V130 Kubová Anna
  Contributions to Geophysics and Geodesy . Vol. 45, no. 2 (2015), s. 149-171
  gravimetria úplná Bouguerova anomália deformácia zemského povrchu gravimetry Free Air and Bouguer Term deformation of the Earths Surface
  http://www.degruyter.com/view/j/congeo.2015.45.issue-2/congeo-2015-0018/congeo-2015-0018.xml?format=INT
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. Infrastructure Non-linear Deformation Monitoring Via Satellite Radar Interferometry
  Bakoň Matúš ; V130  Perissin Daniele Lazecký Milan Papčo Juraj ; V130
  Procedia Technology : . Vol. 16, (2014), online, s. 294-300
  InSAR radarová interferometria deformácia zemského povrchu radar interferometry deformation of the Earths Surface
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212017314003223
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Monitoring of vertical movements on the territory of Slovakia by repeated absolute gravity measurements and permanent GNSS observations
  Mojzeš Marcel ; V130  Hefty Ján ; V130
  150th Anniversary of the IAG [elektronický zdroj] : . s.429
  deformácia zemského povrchu determination of the earths surface opakované absolútne gravimetrické a permanentné GNSS merania repeated absolute gravity and permanent GNSS measurements
  www.iag2013.org
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 4. Monitorovanie deformácií zemskej kôry vo vysokohorskom prostredí
  Papčo Juraj ; V130  Kostelecký Jan (rec.) Bielik Miroslav (rec.) Švabenský Otakar (rec.)
  1.vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 138 s
  ISBN 978-80-227-4039-5
  permanent GNSS observations geodynamics epoch-wise GNSS observations deformation of the Earths Surface GNSS Geodynamics network TATRA deformácia zemského povrchu geodynamika GNSS permanentné merania GNSS geodynamická sieť TATRY epochové merania GNSS
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 5. Využitie satelitnej radarovej interferometrie na monitorovanie deformácií zemského povrchu
  Bátorová Kristína  Bakoň Matúš ; V130 Papčo Juraj ; V130 Tornyai Rudolf Ekkertová Patricia
  Študentská vedecká konferencia PriF UK 2013, Bratislava, 24. apríl 2013 : . s.1229-1234
  deformácia zemského povrchu deformation of the Earths Surface InSAR InSAR landslides zosuvy pôdy
  http://2013.svkprifuk.info/
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=279658
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Využitie satelitnej radarovej interferometrie v zastavanej oblasti
  Bátorová Kristína  Tornyai Rudolf Ekkertová Patricia Bakoň Matúš ; V130
  Člověk, stavba a územní plánování 7 : . s.171-178
  deformácia zemského povrchu deformation of the Earths Surface InSAR InSAR urban area zastavaná plocha
  http://www.uzemi.eu/akce/exkurze-konference-akce/-6-clovek-stavba-a-uzemni-planovani-7.html.html
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=279659
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Deformation of the earths surface by local mass loading (abstract)
  Mojzeš Marcel ; V130  Kollár Pavol Vaľko Miloš
  Geophysical Research Abstracts. Volume 12/2010 : . s.nestr.
  deformation of the Earths Surface deformácia zemského povrchu
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 8. Deformation of earth's surface caused loading of tall building
  Kollár Pavol  Mojzeš Marcel ; V130 Vaľko Miloš
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 18, No. 2 (2010), s.34-40
  viskozita viskoelasticita deformácia zemského povrchu elasticita crust deformation elasticity viscosity viscoelasticity
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok