Výsledky vyhľadávania

 1. Surface strain rate colour map of the Tatra Mountains region (Slovakia) based on GNSS data
  Bednárik Martin  Papčo Juraj ; 010130 Pohánka Vladimír Bezák Vladimír Kohút Igor Brimich Ladislav
  Geologica Carpathica : . Vol. 67, No. 6 (2016), s. 509-524
  analysis of GNSS observations stress and strain field Vysoké Tatry analýza meraní GNSS pole napätí a deformácií Geodynamics network TATRA
  http://www.geologicacarpathica.com/GeolCarp_Vol67_No6_509_524.html
  článok z periodika
  ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Monitorovanie deformácií zemskej kôry vo vysokohorskom prostredí
  Papčo Juraj ; V130  Kostelecký Jan (rec.) Bielik Miroslav (rec.) Švabenský Otakar (rec.)
  1.vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 138 s
  ISBN 978-80-227-4039-5
  permanent GNSS observations geodynamics epoch-wise GNSS observations deformation of the Earths Surface GNSS Geodynamics network TATRA deformácia zemského povrchu geodynamika GNSS permanentné merania GNSS geodynamická sieť TATRY epochové merania GNSS
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 3. Geokinematika Vysokých Tatier - 10 rokov meraní GNSS
  Papčo Juraj ; V130  Hipmanová Linda Droščák Branislav
  Globálne navigačné družicové systémy ako efektívny prostriedok na určovanie priestorovej polohy : . s.83-93
  geodynamická sieť TATRY Geodynamics network TATRA rýchlosť pohybu bodov velocity of the points
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok