Výsledky vyhľadávania

 1. Effective combination of microgravimetry and geoelectrical methods in the detection of subsurface cavities in archaeological prospection – selected case-studies from Slovakia
  Pašteka Roman  Kušnirák David Wilken Dennis Putiška René Papčo Juraj ; 010130 Godová Dominika Zvara Ivan Nogová Ema Ondrášová Lenka
  Contributions to Geophysics and Geodesy . Vol. 49, no. 4 (2019), online, s. 479-496
  mikrogravimetria geofyzikálny prieskum archeologický výskum microgravimetry archeology geophysical survey
  https://content.sciendo.com/view/journals/congeo/49/4/article-p479.xml
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. High-precision local gravity survey along planned motorway tunnel in the Slovak Karst
  Zahorec Pavol  Papčo Juraj ; 010130 Vajda Peter Szabó Stanislav
  Contributions to Geophysics and Geodesy . Vol. 49, Iss. 2 (2019), online, s. 207-227
  gravimetria Národný park Slovenský kras geofyzikálny prieskum gravimetry karstic terrains geophysical survey
  https://content.sciendo.com/view/journals/congeo/49/2/congeo.49.issue-2.xml
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 3. Preventívna diagnostika - georadar
  Gajdoš Martin  Briatka Peter ; 010270 Olšová Jana ; 010270
  Buildustry . Roč. 1, č. 3 (2017), CD-ROM, s. 29-31
  geofyzikálny prieskum geológia georadar vrstva vlastnosť geophysical survey geology stratum characteristic
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Landfill Geophysical Imaging - Babica Landfill Case Study
  Putiška René  Kušnirák David Dostál Ivan Vybíral V. Pašteka Roman Papčo Juraj ; 010130
  Near Surface Geoscience 2016 : . [5] s.
  geofyzikálne meranie skládka odpadov elektrický odpor geophysical survey geophysical methods waste landfilling
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Role of regularized derivatives in magnetic edge mappers evaluation
  Pašteka Roman  Milo Peter Kušnirák David Wunderlich Tina Wilken Denis Putiška René Urminský Jozef Papčo Juraj ; V130 Murín Igor
  Archaeologia Polona . Vol. 53, (2015), s. 567-571
  parciálna derivácia geofyzikálne meranie archeológia geometric partial differential equations geophysical survey archeology
  článok z periodika
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Case history: integrated geophysical survey at Katarínka Monastery (Slovakia)
  Wilken Dennis  Wunderlich Tina Stümpel Harald Rabbel Wolfgang Pašteka Roman Erkul Ercan Papčo Juraj ; 010130 Putiška René Krajňák Martin Kušnirák David
  Near surface geophysics . Vol. 13, no. 6 (2015), s. 585-599
  gravity geophysical survey geophysical method geofyzika geofyzikálne meranie integrované modelovanie
  http://nsg.eage.org/publication/publicationdetails/?publication=83691
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 7. Verifikácia šmykovej plochy geotechnickými a geofyzikálnymi metódami
  Turček Peter ; V150  Súľovská Monika ; V150
  Polní geotechnické metody 2014 : . [6] s.
  geofyzikálne meranie geophysical survey sliding plane šmyková zóna geotechnický monitoring geotechnical monitoring
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Detecting shallow medieval features in the church of St. George, Slovakia / aut. Jaroslava Pánisová, Jana Haličková, Peter Brunčák, Roman Pašteka, Vladimír Pohánka, Juraj Papčo, Peter Milo
  Pánisová Jaroslava  Haličková Jana Brunčák Peter Pašteka Roman Pohánka Vladimír Papčo Juraj ; V130 Milo Peter
  Near Surface Geoscience 2014 - 20th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics . S. 149-153
  gravitačné zrýchlenie gravitačný účinok topografie geofyzikálne meranie gravity effect of topography Gravity geophysical survey
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 9. Detailed profile gravity measurements in the Pieniny Klippen Belt (Middle Váh Valley, Western Slovakia)
  Bučová Jana  Bielik Miroslav Pašteka Roman Pašiaková Mariana Plašienka Dušan Papčo Juraj ; V130
  10th Slovak Geophysical Conference [elektronický zdroj] : . s.17-19
  Bouguer anomaly Bouguerova anomália geofyzikálne meranie geophysical survey gravimetria gravimetry
  http://gpi.savba.sk/GPIweb/conferences/XSGK2013/XSGK-2013_abstracts.pdf
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=277935
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 10. Microgravity method in archaeological prospection: Methodical comments on selected case studies from Slovakia (poster) : -
  Pašteka Roman  Pánisová Jaroslava Zahorec Pavol Fraštia Marek ; V140 Papčo Juraj ; V130 Wunderlich Tina Pašiaková Mariana Terray Miroslav
  SEG International Exposition and 83rd Annual Meeting 2013 [elektronický zdroj] : . s.[2] p.
  geofyzikálne meranie geophysical survey microgravimetry mikrogravimetria
  http://library.seg.org/doi/abs/10.1190/segam2013-0299.1
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=281515
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok