Výsledky vyhľadávania

 1. Modelovanie chybovosti rádiových kanálov
  Hirner Viliam ; E  Polec Jaroslav (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 38 s
  Telekomunikácie Telecommunications komunikačné kanály
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=48849
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh propagačnej komunikácie podniku ako súčasti zlepšovania manažérstva kvality
  Szemová Alexandra  Pastucha Branislav (škol.) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2010
  MTF ;
  kvalita produkcie Quality of Production promotion priamy marketing promotion kvalita komunikácia komunikačné kanály propagácia reklama podpora predaja vzťahy s verejnosťou quality direct marketing
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52872
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Vzdialené operátorské riadenie mobilného robota pri vplyve oneskorení v komumikačnom kanáli
  Babinec Andrej ; E010 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009 . - 91 s
  automatizácia robotické systémy robotika mobilné roboty komunikačné kanály
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Principy digitální komunikace / Aut.: Jiroušek, R. a.i.
  Jiroušek Radim  Ivánek Jiří Máša Petr Vaněk Norbert
  Voznice : LEDA, 2006 . - 309 s
  ISBN 80-7335-084-X
  digitálne signály komunikačná technológia komunikačné kanály
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 6. Hybridné ARQ metódy v bezdrôtových komunikačných kanáloch : Ved.odb. 26-27-9. Obh. 23.2.2006
  Polec Jaroslav (škol.) ; E070  Kotuliaková Kvetoslava ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2005 . - 108 s
  Telekomunikácie ARQ schémy hybridné systémy bezdrôtové komunikačné systémy komunikačné kanály
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 7. Príspevok k hybridným metódam riadenia zabezpečenia a analýza priepustností : Č. v. odb. 26-27-9: Obhj. 02.07.2002
  Grellneth Igor ; E240  Farkaš Peter (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2002 . - 127 s
  Telekomunikácie komunikačné systémy systémy prenosu dát zabezpečenie dát komunikačné kanály
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 8. Some possibilities of communication channel error correction codes improvement = (Niektoré možnosti zlepšenia samoopravných kódov komunikačného kanála) : Habilitačná práca, Dát. obhaj. 03.03.1998, Č.ved.odb. 26-13-9
  Baláž Igor (škol.) ; E030  Farhat Mounzer S.
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1997
  FEI ; . - 70 s Autoref.1997, 20 s
  elektronika samoopravné kódy rádiokomunikácie komunikačné kanály
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha